การวางแผนการเงินในยุคที่คนตกงานมากขึ้น ?

การวางแผนการเงินในยุคที่คนตกงานมากขึ้น ?
.
Bloombergจัดอันดับประเทศไท
ว่ามีอัตราคน “ตกงาน” ต่ำเป็นอันดับ 7
จาก 181 ประเทศทั่วโลก
.
.
แต่เชื่อหรือไม่ว่า…
สำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า
แรงงานที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
#ว่างงานสูง ถึง 1.73 แสน คน
.
.
เหตุผลหลักๆที่ถูกกล่าวถึงคือ
มีอัตราเงินเดือนที่อยากได้
และการเลือกบริษัทที่เหมาะสมกับตัวเอง
.
.
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
นักวางแผนการเงินช่วยลูกค้าอย่างไร
ให้ผ่านวิกฤตินี้ไปให้ได้…
.
.
1. ประชาสัมพันธ์เรื่องการเงิน วางแผนการเงินให้มีคุณภาพ ก็ต้องเริ่มจากพื้นฐานก่อนคือ
การวางแผนรายรับรายจ่าย
คนรุ่นใหม่มีจุดแข็งเรื่องการใช้ดิจิทัล
แนะนำช่องทางออนไลน์จะเป็นอีกหนึ่งทางที่ช่วยให้มีรายรับมากขึ้น
.
.
2. แนะนำเรื่องออมเงินเผื่อฉุกเฉิน อย่าลืมค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
วางแผนเรื่องอุบัติเหตุและค่ารักษายามเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้น
.
.
3. สอนเรื่องกำหนดงบประมาณรายจ่าย ลิสต์ไว้เพื่อให้เห็นภาพรวมของการเงิน
ทำแผนประมาณรายจ่ายต่อเดือน ดังนี้ หนี้สิน เช่น ค่าผ่อนรถ ผ่อนบ้าน ผ่อนบัตรเครดิต ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร ค่าช้อปปิ้ง เงินออม เช่น เงินออมเกษียณ กองทุนระยะยาว
.
.
แม้ว่ามีมรสุมเกิดขึ้นมากมา
ทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน
ก็อย่าลืมแนะนำคนรอบข้าง
ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท

เราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันครับ

ด้วยรัก
ทีมงาน อยากเป็นนักวางแผนการเงิน

Comments