ขั้นตอนการนำเสนอสินค้าประกันแบบผู้เชี่ยวชาญ

ที่ทำให้ลูกค้าเห็นคุณค่าและความจำเป็นของสินค้ามาฝากกันค่ะ

1 การเสนอปัญหาในภาพรวม
– อธิบายถึงแนวโน้มความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ทั้งการประกันรายได้ ค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณ
ดูคำอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องเทรนค่าใช้จ่ายวัยเกษียณได้ที่
https://fb.watch/2PJjlzIKnC/

หากเกิดผิดพลาดขึ้นมาอย่างกะทันหัน
จะสามารถมีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าทิ้งให้กับครอบครัวได้

2. การเสนอปัญหาเฉพาะบุคคล
– สอบถามความกังวลและภาระ
และสรุปปัญหาของลูกค้าทีละประเด็น

3. การเสนอวิธีแก้ปัญหาโดยใช้รูปแบบคำถาม เช่น
– หากเกิดผิดพลาดขึ้นมาอย่างกะทันหัน จะมีวิธีป้องกันอย่างไร
– ทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ขอเสนอเพื่อให้พิจารณาคือ การฝากเงินผ่านกรมธรรม์

จากนั้นอธิบายให้ลูกค้าประโยชน์และคุณค่าของการทำประกันชีวิต
ว่าเมื่อเขาทำแล้วเขาจะได้อะไรและแนะนำแบบประกันที่สนใจเพื่อที่จะเป็นการป้องกันและแก้ปัญหาให้กับลูกค้า

2.4 การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
– การอธิบายให้เห็นภาพจากสถิติค่ารักษาพยาบาล
สวัสดิการต่างๆที่ลูกค้ามี ภาวะเงินเฟ้อ
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในการคิดที่จะทำประกันหรือวางแผนการเงิน

2.5 จัดหาแบบประกันที่เหมาะสม
– วิเคราะห์ความจำเป็น
– วิเคราะห์รายได้เพื่อสรุปทุนประกัน
– จัดแบบประกันที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าโดยการนำเสนอในภาพรวม
หรือจัดทำแผนการเงินแบบที่ปรึกษาการเงินก็สามารถทำได้ค่ะ

ด้วยรัก
ทีมงานอยากเป็นนักวางแผนการเงิน

Comments