Build Trust Sell More ขายได้มากกว่า ถ้าขายบนความไว้ใจ

ขายได้มากกว่า ถ้าขายบนความไว้ใจ
Build Trust Sell More
Don Connelly,MDRTข้อแตกต่างระหว่างการขายแบบขาย
กับการขายแบบไม่ขาย
คืออัตราความยั่งยืน

ขายแบบขายไม่สร้างความไว้ใจ
ท่านอาจได้เงินแต่ท่านไม่ได้ธุรกิจ
ท่านอาจจะปวดหัวเรื่องเบี้ยปีต่อ
และอัตราความยั่งยืนของธุรกิจ

การขายบนความไว้วางใจ
ลูกค้าจะมี 3 คุณลักษณะ

1.ลูกค้าต้องชอบเรา
การบริการ การดูแล
ทำให้เราแตกต่างจากผู้อื่น

เราต้องรักลูกค้าของเรา
การแนะนำต่อขึ้นก็ต่อเมื่อการบริการนั่นไม่ใช่แค่หน้าที่
แต่ต้องจับไปถึงหัวใจ

2.ลูกค้าต้องการคนที่ไว้ใจได้เชื่อใจได้
เพื่อที่จะมาดูแลสิ่งที่เขาห่วงใย
ให้เป็นตามเป้าหมายที่เขาวางไว้
โดยเราต้องเป็นคนที่สามารถอธิบายเรื่องราวต่างๆได้ดี

3.หาข้อมูลและขายในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
ด้วยการทำการตลาดเฉพาะ
ทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์
เพื่อมุ่งเน้น 2 สิ่งคือ
1. เป้าหมายของลูกค้า
2. เป้าหมายในวิชาชีพ

ออนไลน์นั้นจำเป็นอย่างยิ่ง
เพราะออนไลน์สามารถทวีตัวเราเอง
ให้ออกไปหาลูกค้าแม้บ้านลูกค้าจะปิดประตูก็ตาม..

โค้งสุดท้าย คลาส BSB รุ่น 4 เปิดแล้ว
คลาสBSBคลาสสุดท้ายของปี
อย่าลังเลที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนักสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์
สายประกัน!!!

#ลูกค้าจะออกจากบ้านน้อยลงและตามหาใครบางคนบนโลกออนไลน
#คุณมีตัวตนแล้วหรือยัง

ด้วยรัก
เพจอยากเป็นนักวางแผนการเงิ

Comments