ความแตกต่างระหว่างแบบประกันชีวิตทั่วไปและแบบประกันยูนิตลิ้งค์

ความแตกต่างระหว่างแบบประกันชีวิตทั่วไปและแบบประกันยูนิตลิ้งค์

คุณภควิภา เจริญตา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายลูกค้า บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ได้อธิบายความแตกต่างระหว่างแบบประกันชีวิตทั่วไปและแบบประกันยูนิตลิ้งค์ผ่านหนังสือ การเงินการธนาคาร ฉบับเดือนสิงหาคม 2562

 

คุณภควิภากล่าวว่า…

“การที่ลูกค้าจะตัดสินใจเลือกซื้อแบบประกันยูนิตลิงค์หรือแบบประกันชีวิตทั่วไปนั้

ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าแต่ละคน

และความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้
หากลูกค้าต้องการแบบประกันที่มีการรับรองการจ่ายผลตอบแทน

แบบประกันชีวิตทั่วไปก็จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

หากลูกค้าต้องการให้ผลตอบแทนมีการปรับตามตลาดและความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้และมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูงในระยะยาวแบบประกันยูนิตลิ้งค์ก็จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด”

ทีมงานได้นำมาเผยแพร่ให้ที่ปรึกษาการเงินและตัวแทนประกันชีวิตทุกท่านได้พิจารณาเป็นความรู้ประกอบการนำเสนอลูกค้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความนี้นะคะ

ด้วยรัก
ทีมงาน 2bfinancialplanner

Comments