คุณสมบัติผู้มุ่งหวัง

February 12, 2020
Category: Uncategorized

 

#คุณสมบัติผู้มุ่งหวังรู้แล้วเลือกเข้าให้ถูกคน

ผู้มุ่งหวังคือผู้ที่ส่งสัญญาณดีให้เราสามารถดำเนินการขายสินค้าทางการเงินต่างๆได

วันนี้จึงขอนำเสนอCheck List สั้นๆ
MANHARA

เพื่อให้ตัวแทนและนักวางแผนการเงินทุกท่านได้มีเวลาตรวจสอบคุณสมบัติ
ว่าลูกค้าท่านใด มีคุณสมบัติครบตามกำหนดค่ะ

Money = มีเงิน

Authority = มีอำนาจในการตัดสินใจ

Need = มีความจำเป็น

Health = มีสุขภาพดี

Age = มีอายุที่เหมาะสม

Relation = มีความสัมพันธ์ที่ดี

Approachable = สามารถเข้าพบได้

เข้าหาถูกคนชีวิตดี เข้าหาผิดที่ชีวิตเปลี่ยนนะคะ
#sale

Comments