คุณสมบัติ 4 ประการ สร้างนักวางแผนการเงินมืออาชีพ

ในความเห็นส่วนตัว
กระบวนการเรียนรู้ทฤษฎีนั้น
ใช้เวลาไม่นาน

ในส่วนของทฤษฎี
เรียนพื้นฐานเรื่องประกันต่าง ๆ
หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องภาษี
เรื่องสินค้าการลงทุน
บัญชีรายรับจ่ายเบื้องต้น เพื่อสามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าได้

แต่หากจะสร้างนักวางแผนการเงินมืออาชีพ
สิ่งที่สำคัญมากๆคือการออกตลาดจริง
เพราะลูกค้าแต่ละคน มีเป้าหมายการเงินที่แตกต่างกัน

ยิ่งในสภาวการณ์โควิดเช่นนี้
การวางแผนการเงินมีความสำคัญและแนวทางยิ่งชัดเจนมากขึ้น
ว่าอาชีพของเราช่วยเหลือลูกค้าได้จริง

ความเป็นมืออาชีพเรามีอักษรอยู่ 4 ตัว
ที่ต้องทำให้ได้ตามคุณสมบัติของอาชีพนี้

1. Knowledge
มีความรู้เท่าไหร่ เติมเข้าไปแต่อย่าให้เต็มเหมือนน้ำเต็มแก้ว
ต้องรู้จักหาความรู้เพิ่มพูนอยู่เสมอ

2. Attitude
ส่วนนี้สำคัญมาก ต้องมีทัศนคติที่ดีกับสิ่งที่เราทำ
ทัศนคติที่ดีต่อตัวเอง ภาคภูมิใจในงาน และต้องการช่วยเหลือลูกค้าจริงๆจากใจ

3. Skill
ทักษะจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อออกตลาด ได้เจอลูกค้า
อย่ารอให้ลูกค้าทัก เพราะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ถูกขาย
ไม่ใช่ถูกซื้อ

4. Habit
มีวินัย ทำงานต่อเนื่องจนติดเป็นนิสัย
ต้องมีตารางงาน แผนงานต่อวันที่ชัดเจน รวมถึงแผนงานอนาคตด้วย

ไลฟ์สไตล์ของที่ปรึกษาการเงิน
คือการวางแผนงานให้ลูกค้า
ไม่ว่าเป็นทั้งประกันและกองทุน
จุดไหนวางแผนไว้ไม่ดีเราก็ต้องไปทบทวนให้ลูกค้าอยู่เสมอ

ถ้าเราวางแผนการเข้าพบ
เราจะเจอตลาดใหม่ ๆ
เจอลูกค้าใหม่และลูกค้าอนาคต

ส่วนงานที่สำคัญไม่แพ้กัน
คืองานบริหาร ประชุมทีมเพื่อเป้าหมายร่วมกัน

งานนี้ไม่สำคัญว่าคุณเคยทำอาชีพอะไรมา
แต่หากมีอักษร 4 ตัวตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
ก็จะประสบความสำเร็จในอาชีพแน่นอน

———————
ส่วนหนึ่งจากการสัมภาษณ์คุณสุรกิจ พิทักษ์ภากร นักวางแผนการเงินCFP โดยคุณ ดำเกิง ไรวา

Comments