ซื้อประกันไม่มีทางขาดทุน

February 12, 2020
Category: Uncategorized

คำแนะนำที่จะช่วยให้ลูกค้าพิสูจน์ว่า…

#ซื้อประกันไม่มีทางขาดทุน

ที่ปรึกษาการเงินสามารถแจ้งลูกค้าได้ว่าทันทีที่เริ่มโครงการมีอยู่ 4 เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

1. ลูกค้าฝากครบและรู้สึกดีที่มีเงินเก็บ

2. ลูกค้าฝากไม่ครบเพราะจากไปก่อนวันอันควร ก็ยังคงพอสบายใจได้ว่าคนที่ลูกค้ารักสามารถอยู่ได้

3. ลูกค้าฝากไม่ครบเพราะเกิดพิการก็ยังคงสบายใจได้ที่จะยังมีคนดูแล

4. ลูกค้าฝากไม่ครบ ต้องหยุดฝาก เพราะมีปัญหาทางการเงิน ในสถานกาณ์เช่นนี้ ลูกค้าจะรู้สึกดีที่มีเงินก้อนไว้พึ่งพาได้

หากที่ปรึกษาการเงินสามารถอธิบายลูกค้าได้ครบทั้ง4 ข้อลูกค้าจะทราบได้ทันทีว่า

ไม่ว่าจะฝากครบหรือไม่ครบ
#ลูกค้าก็ไม่มีโอกาสสูญเสียเลย

บทขายที่ดีที่สุดคือ
“บทขายที่ลูกค้าไม่ได้รู้สึกว่าตนเสียประโยชน์อะไรไป”

#Sale

Comments