ดี เร็ว หรือถูก ลูกค้าเลือก 2 ใน 3 เสมอ

คุณภาพ – เวลา – ต้นทุน
คือสิ่งที่ลูกค้าพิจารณาประกอบการเลือกซื้อเสมอ
หนังสือ “101 เคล็ดลับวิชาที่ฉันได้มาจาก
Harvard Business School” กล่าวว่า
การตัดสินใจใดๆเสมือนสามเหลี่ยมต้องพึ่งพิงกัน
ปรับด้านใดด้านหนึ่งก็มีผลอีกด้านหนึ่งเสมอ
ถ้าลูกค้าต้องการสินค้าคุณภาพสูงด้านหนึ่ง
และความรวดเร็วด้านสอง
ก็ต้องเลิกควบคุมด้านที่สามโดยการยอมจ่ายแพง
ถ้าต้องการงานเร็วในราคาถูก
คุณภาพงานก็น่าจะต่ำ
ถ้าต้องการคุณภาพสูงราคาไม่แพง
ก็ต้องยอมเสียเวลา
เพราะลูกค้าต้องใช้เวลาพอสมควรในการเสาะหาเจ้าที่ได้ราคาต่ำที่สุด
ลองนำสินค้าของท่านมาปรับวิธีคิดตามไอเดียนี้ดูนะคะ
หากเราเข้าใจการพึ่งพิงของสามเหลี่ยม
ประกอบการพิจารณาและนำเสนอให้ลูกค้า
เราก็จะค้นพบคำตอบและนำเสนอข้อมูล
เพื่อจัดการข้อโต้แย้งต่างๆได้ในที่สุดค่ะ
ด้วยรัก
ทีมงานอยากเป็นนักวางแผนการเงิน

Comments