ตัวแทนประกันแนะนำลูกค้าอย่างไร? ให้เกษียณสำราญด้วยประกันแบบบำนาญ

ประกันบำนาญคืออะไร เหมาะสมกับใคร?

 • ประกันบำนาญคืออะไร? : การจ่ายคืนผลประโยชน์หลังจากที่มีอายุครบตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์กำหนดไว้เมื่อเราเกษียณอายุ
 • ตัวอย่าง ประกันบำนาญ 60/85

60 คือ ผู้เอาประกันต้องจ่ายเบี้ยถึงอายุ 60 ปี

85 คือ บริษัทประกันจะจ่ายเงินบำนาญให้จนถึงอายุ 85 (ตามตัวเลขของแต่ละบริษัท)

 • เหมาะสมกับใคร? : เหมาะสำหรับคนที่มีอายุ 30-55 ปี หรือผู้ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตพร้อมกับการวางแผนสร้างความมั่งคงให้ชีวิต และวางแผนหลังเกษียณจากเงินบำนาญ

รู้จักใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้คุ้มค่า

 • ลดหย่อนได้สูงสุด 15% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
 • ต้องมีเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
 • เมื่อรวมกับ RMF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กบข., กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน, กองทุนการออมแห่งชาติ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
 • กำหนดช่วงอายุของการจ่ายผลประโยชน์เงินบำนาญเมื่อมีอายุตั้งแต่ 55-85 ปี หรือมากกว่านั้น
 • ลดหย่อนได้สูงสุด 300,000 บาท หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนสำหรับประกันชีวิตแบบทั่วไป

ตัวแทนประกันแนะนำลูกค้าให้ซื้อประกันบำนาญให้เหมาะสมได้อย่างไร

 • พิจารณารายได้ รายได้ของเราในขณะนี้และจำนวนเงินที่อาจจะต้องการในอนาคต
 • ประเมินเป้าหมาย เป้าหมายการเงินระยะยาวคืออะไร
 • แผนการออมและการลงทุน เงินออมที่มีอยู่และพอร์ตการลงทุนเป็นอย่างไร
 • การบริหารจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรามีอะไรบ้าง 

Comments