บทสรุปจากไลฟ์ “ที่ปรึกษาการเงินที่ลูกค้าไว้วางใจ”

บทสรุปจากไลฟ์ “ที่ปรึกษาการเงินที่ลูกค้าไว้วางใจ”
โดยคุณสุรกิจ พิทักษ์ภากร สัมภาษณ์โดยคุณดำเกิง ไรวา

✨การวางแผนการเงินคืออะไร

คือการที่เราคาดการณ์ไปข้างหน้า
ในเรื่องการเงิน รายรับ รายจ่าย
ทั้งระยะสั้น 5 ปี 10 ปี 20 ปี
การเกษียณอายุ ไปจนถึงจากโลกนี้ไป
แต่ละเป้าหมายเตรียมกลยุทธ์อย่างไร
หาสินค้าการเงินหรือเครื่องมือที่เหมาะกับแต่ละเป้าหมาย

✨การวางแผนการเงินสำคัญอย่างไร

หากไร้การวางแผน ทำงานไปเรื่อยๆ เมื่อเจออุปสรรค
วามเสี่ยงใดๆ ก็อาจทำให้เงินที่ทำงานมาตลอดชีวิต
หายไปได้ในพริบตา นำไปสู่ปัญหาต่างๆได้

✨ทำไมประกันจึงอยู่ในวางแผนการเงิน

ประกันคือพื้นฐานของการวางแผนการเงิน
เพราะระหว่างทางการใช้ชีวิตมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ถึงแม้จะใช้ชีวิตแบบเกษียณได้วางแผนไว้แล้ว
แต่ระหว่างทำอาจเกิดสิ่งไม่คาดคิด
เราก็เลยต้องอุดรูรัวต่าง ๆ
ด้วยประกันก่อนที่ไปวางแผนเกษียณ

✨ซึ่งหลักสูตรวางแผนการเงินมี 6 องค์ประกอบ

1. ความรู้พื้นฐานด้านการลงทุน และการวางแผนทางการเงิน
2. การวางแผนเพื่อการเกษียณอายุ และภาษี
3. การวางแผนการลงทุน
4. การบริหารความเสี่ยง & แง่มุมของกฎหมาย
5. การวางแผนด้านอสังหาริมทรัพย์ และภาษี
6. การพัฒนาและวิเคราะห์วางแผนทางการเงินอย่างครบวงจร

ทั้งหมดมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักวางแผนการเงินต้องเรียนรู้ให้ครอบคลุม
เพื่อแนะนำลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

นำไปสู่ “ที่ปรึกษาที่ลูกค้าไว้วางใจ”

ชมคลิปเต็มได้ที่
https://www.facebook.com/proactiveexpert/videos/386019689496042/

ด้วยรัก
ทีมงานอยากเป็นนักวางแผนการเงิน 

Comments