ผู้ที่ได้รับการยกย่อง ให้เป็นยอดนักขายประกันชีวิตผู้ยิ่งใหญ่ของโลก

เบ็น เฟลด์แมน

เริ่มการขายด้วยการเป็นพ่อค้าเร่ขายไข่ไก่ให้บิดา
ผลงานและการขายของประกันชีวิตที่มีประสิทธิภาพ
จนได้รับการยกย่องและถือเอาเป็นแนวทางในการทำงานขาย
ของนักขายคนอื่น ๆ ทั่วโลก

ปัจจัยแห่งความสำเร็จเบ็น เฟลด์แมน

1. จงอย่าเป็นนักขาย
เพราะเขาคิดเพียงแต่จะขาย
พยายามพูดถึงสินค้าแบบประกัน
พูดถึงประโยชน์ของกรมธรรม์

เรามักพบว่า…
ลูกค้าไม่ค่อยฟังและไม่ซื้อ มีผลงานเพียงแค่พออยู่ได้

2. จงเป็นนักแก้ปัญหา เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
เป็นนักจับประเด็น
คิดถึงสถานการณ์ของลูกค้าก่อน
พยายามเข้าใจมุมมองและปัญหาของลูกค้า
คนทุกคนมีความฝันและเป้าหมาย

แต่การมุ่งสู่เป้าหมายมีช่องว่างของ “เวลา”

ถ้าลูกค้ายอมจ่ายค่าความคุ้มครอง…
ตัวแทนจะนำปัญหานั้นกลับไป

ถ้าลูกค้าไม่พร้อมจ่าย…
ลูกค้าก็ต้องแบกรับปัญหานั้นไว้เอง

ด้วยรัก
ทีมงานอยากเป็นนักวางแผนการเงิน

Comments