มี IC License … ดีอย่างไร ?

มีIC License … ดีอย่างไร ?

ตลาดสินค้าประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน
มีแนวโน้มตอบรับสินค้า UnitedLink มากยิ่งขึ้น
(เห็นได้ชัดว่าสินค้าเงินออมหลายแบบเริ่มทยอยปิดตัวลง)

กลุ่มเป้าหมายเองก็มีความรู้ความเข้าเรื่องสินค้าการเงินการลงทุนมากขึ้น

ตัวแทนประกันชีวิต หากมี IC License แล้ว
สามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้มากขึ้น

IC License จึงเปรียบเสมือนเป็นก้าวแรก
หรือใบเบิกทางในการทำงานด้านการเงิน

จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำพาไปสู่การต่อยอดไปยังใบอนุญาตหรือหลักสูตรทางการเงินอื่นๆต่อไป
เช่น ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ( Derivative License)
หลักสูตรนักวางแผนการเงิน (CFP)
Certified Investment and Securities Analyst (CISA) Chartered Financial Analysts (CFA) เป็นต้น

ซึ่งทำให้เรามีความก้าวหน้าในสายงานมากยิ่งขึ้น

ทำไมคนประกันต้องมี IC
ตลาดประกันชีวิตในอนาคตอันใกล้
สอดคล้องเป็นไปในแนวทางประกันควบการลงทุน

ในฐานะที่อาชีพนี้คือหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินส่วนบุคคล

จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้
เพื่อแนะนำตราสารหรือหลักทรัพย์ทางการเงินได้

มิเช่นนั้น…
ลูกค้าจะเลือกซื้อกับผู้เชี่ยวชาญ
หรือบริษัท
มากกว่า…ใครก็ได้…

คุณจะรอหรือคุณจะเปลี่ยน…

ด้วยรัก
อยากเป็นนักวางแผนการเงิน

Comments