รวยได้แม้มีหนี้ ฉบับ ทำได้จริง และเร็วที่สุด”

February 12, 2020
Category: Uncategorized

“รวยได้แม้มีหนี้ ฉบับ ทำได้จริง และเร็วที่สุด”

จะเป็นคู่มือหนึ่งสำหรับผู้ที่คิดจะเป็นหนี้ รวมถึงผู้ที่เป็นลูกหนี้ซึ่งต้องเผชิญกับความทุกข์จากการเป็นหนี้ ประเภทยิ่งดิ้น หนี้อันเสมือนบ่วงรัดคอก็ยิ่งแน่นยิ่งรัดเข้าไปอีก ให้สามารถปลดหนี้ เพื่อพ้นจากความทุกข์

จากแนวทางและวิธีการปลดหนี้อย่างรู้เท่าทัน ที่สามารถทำได้จริงในระยะเวลาอันรวดเร็ว ตามแต่ประเภทของหนี้ ซึ่งส่วนใหญ่อาจจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนสำหรับหนี้ก้อนใหญ่ที่ต้องใช้วิธี “รวมหนี้” หลายๆ ก้อน ให้เหลือเพียงก้อนเดียว… รวมถึงวิธีอื่นๆ ซึ่งศึกษาทำความเข้าใจได้จากหนังสือเล่มนี้

Comments