ระวังข้อมูลส่วนตัว

ข้อควรระวังในการสร้างคอนเทนต์ผ่านออนไลน์
ที่อาจผิดกฎFacebook ผิดกฎบริษัท
สามารถนำไปสู่ความขัดแย้งได้ในภายหลัง

“ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนต่อผู้อ่าน

ข้อมูลส่วนตัวที่นำไปสู่การละเมิด

รูปถ่ายที่ไม่ได้รับการอนุญาต

เรื่องเล่าที่ไม่ได้รับการอนุญาต

ทัศนคติส่วนตัวในเรื่องของเชื้อชาติ ศาสนา
การเมือง เพศสภาพ”
ฯลฯ

พวกเราต้องช่วยกันตรวจสอบก่อนโพสต์
เพื่อป้องกันความเสียหายทั้งต่อตนเอง ลูกค้า องค์กร นะคะ

ด้วยรัก
ทีมงานอยากเป็นนักวางแผนการเงิน

Comments