วงจรการขายก็เหมือนล้อ แต่หากเราหยุดทำงาน ก็เหมือนการขับรถยนต์ด้วยยางแบนๆ

ในรูปนี้คือแผนการนัดหมายของคนใกล้ตัว
และทำสิ่งนี้มาตลอด 20 ปี
ความสำเร็จของMDRT Life Member COT หรือ TOT
ไม่ใช่แค่การพูดแต่คือการทำให้ดู

” 300 รายชื่อแรกยากที่สุด”

เราบอกทีมงานเช่นนั้น
การฝึกฝน ตั้งเป้าความสำเร็จระยะสั้น มีตัวเลขที่ทำได้จริง
จึงเป็นสิ่งที่ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินต้องทำอย่างมีวินัย

ก็เหมือนเข็นรถ…
เร่ิมแรกออกแรงเยอะหน่อย
แต่พอล้อเริ่มไป
นิ้วเดียวก็เข็นได้

ทีมงานถามว่าตั้งเป้าหมายอย่างไรให้สำเร็จ!!??

ต้องมี 15 นัดหมายต่อสัปดาห์
หากคุณมี 14 นัดหมายต่อสัปดาห์
คุณอาจสำเร็จหรือไม่ก็ได้
แต่ถ้ามี 15 นัดหมาย คุณสำเร็จแน่นอน

รายได้ของงานขายจึงมาจาก
กิจกรรมที่ทำ x อัตราการปิดการขาย x ขนาดเฉลี่ยการขายแต่ละราย

เมื่อปริมาณกิจกรรมมีมากพอ
เราจะสามารถรับประกันรายได้ของเราเองโดยไม่ต้องคำนึงว่า
การปิดการขายของเราจะแย่แค่ไหน
หรือยอดขายเฉลี่ยจะเล็กเพียงใด

คนสำเร็จสร้างวินัยให้ตนเอง
ทำในสิ่งที่คนแค่เอาตัวรอดไม่ชอบทำ
เนื้องานจริงๆไม่ยาก
แต่การทำให้ตัวเราทำงานนั้นต่างหากที่ยาก

เคล็ดลับของการขอต่อรายชื่อ
ไม่ใช่เรื่องที่จะมาคิดเอาภายหลัง
ไม่ใช่อะไรที่จะมาทำกันตอนส่งมอบกรมธรรม์
แต่มันคือส่วนที่ขาดไม่ได้ของกระบวนการขายทั้งหมด

ไม่มีความสำเร็จใดปราศจากวินัยและความเพียร
สิ่งแรกที่ต้องทำคือ
“เราต้องฝึกควบคุมสิ่งที่เราต้องทำในวันนี้ให้ได้นั่นเอง”

ด้วยรัก
ทีมงานอยากเป็นนักวางแผนการเงิน

Comments