วิธีการทำงานแบบ Financial Planner

วิธีการทำงานแบบFinancial Planner

การทำงานเพื่อเน้นเป้าหมายลูกค้าไม่ใช่เอาสินค้าเป็นตัวตั้ง

1. วางแผนตามเป้าหมายลูกค้า
น่าที่Financial Planner คือการนำเอาเป้าหมายชีวิตของลูกค้าที่กำหนดไว้ตามช่วงอายุมาเป็นตัวตั้ง
แล้ววางแผนการเงินเพื่อให้ถึงเป้าหมายนั้น

2. รวบรวมข้อมูลและประชุมทีมงา
Financial Planner เปรียบเสมือนหมออายุรกรรม
เมื่อทำการตรวจเบื้องต้นแล้
จะทำการส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญการเงินในเรื่องเฉพาะต่าง
ระดมความรู้ความสามารถเพื่อใช้เครื่องมือการเงินอุดรอยรั่วที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำแผนการเงิน

3. นำเสนอแผนและทางเลือกให้ลูกค้า
สร้างทางเลือกให้ลูกค้าด้วยการนำเสนอแผนที่เหมาะสม
และความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น ทั้งแผนเกษียณ แผนการลงทุน แผนความคุ้มครอง

4. ลูกค้าตัดสินใจ
ลูกค้าควรได้มีทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด
โดยลูกค้าเป็นคนเลือกไม่ใช่เราเป็นผู้เลือก
แผนการเงินที่ดี ลูกค้าควรเห็นความสำคัญของเป้าหมาย
และมีความสามารถในการเก็บออมและลงทุนจนถึงปีที่กำหนด

5. ติดตามประเมินผลปรับพอร์ตรายปี
ลูกค้ามีรายรับรายจ่ายเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
Financial Planner ที่ดี ต้องอัพเดทข้อมูลให้ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อเป็นการตอกย้ำว่าเป้าหมายของลูกค้า
ยังได้รับการดูแลจากเราอยู่

แล้วลูกค้าจะเลือกนักวางแผนการเงินจากอะไร
– คุณวุฒิ
– คุณสมบัติความเชี่ยวชาญ
– การมีตัวตนทั้งออฟไลน์และออนไลน์

#ลูกค้าจะออกจากบ้านน้อยลงและตามหาใครบางคนบนโลกออนไลน
#คุณมีตัวตนแล้วหรือยัง

คลาส BSB รุ่น4 เปิดรับสมัครแล้ว
เรียนสดวันที่ 19-20 ตุลาคมนี้
คลาส BSB คลาสสุดท้ายของปี

หากท่านสนใจลงทะเบียนเรียนคลาส BSB รุ่น 4
เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและทำการตลาดออนไลน์
เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายก่อน #ปิดปีบัญชี
.
.
คลิ้กLink : https://bit.ly/2kLtW7H
เพื่ออ่านข้อมูลคลาส BSB

สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์สายประกัน

ด้วยรัก
ทีมงาน 2bfinancialplanner

Comments