“ศาสตร์แห่งอมตะการชนะใจคน”

ถ้าคุณหาจุดเริ่มต้นการสนทนาไม่ถูก
และไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรปิดการขายหนึ่งในหนังสือที่ทรงพลังที่สุดสำหรับนักขาย
ที่ต่างบอกต่อเป็นเสียงเดียวกันว่า
“ศาสตร์แห่งอมตะการชนะใจคน”

เดล คาร์เนกี้ เป็นสุดยอดนักขาย นักพูด และนักอบรมระดับโลก ที่บรรดาที่ปรึกษาการเงินระดับโลก โค้ช ต่างยกให้เดล คาร์เนกี้เป็นนักคิดระดับตำนาน

เขาได้เขียนหนังสือขายดีระดับโลก เรื่อง How to Win Friends and Influence People หรือ “วิธีชนะมิตรและจูงใจคน” และ How to Stop Worrying and Start Living. หรือ “วิธีชนะทุกข์และสร้างสุข”

แอดมินจึงขอยกกฎ 18 ประการที่ชนะใจคนของ เดล คาร์เนกี้ซึ่งเป็นสุดยอดกลยุทธ์สำคัญที่สามารถต่อยอดใช้ในธุรกิจและการมีชีวิตที่มีคุณค่าได้

กฎข้อที่ 1 จงให้ความสนใจแก่บุคคลที่เราติดต่อด้วย โดยการแสดงออกทั้งทางกาย(ท่าทาง) วาจา ใจ และไม่ควรพูดแต่เรื่องของตัวเอง

กฎข้อที่ 2 จงยิ้ม การยิ้มช่วยสร้างรอยยิ้มพิมพ์ใจให้บังเกิดแก่ผู้ที่พบเห็นทุกคน และจะก่อมิตรภาพขึ้นมาทันที

กฎข้อที่ 3 จำชื่อคนนั้นๆให้ได้ และเรียกให้ถูกทุกครั้ง

กฎข้อที่ 4 ให้ความสนใจฟังเรื่องที่เขาพูด ทำตนเป็นนักฟังที่ดี ให้เขาพูดเรื่องเกี่ยวกับตัวเขาตามความพอใจของเขาแล้วเขาจะรักเราไม่รู้ลืม

กฎข้อที่ 5 จงพูดในเรื่องที่เขากำลังคลั่งไคล้หลงไหล และเรื่องที่เขามีความรู้ความชำนาญเรื่องที่เขาชอบ หรือเรื่องที่เขากำลังได้รับความตื่นเต้นมาใหม่ๆ

กฎข้อที่ 6 จงทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเป็นคนสำคัญ หรือชี้ให้เห็นจุดสำคัญ จุดเด่นในตัวเขา ทำเช่นนั้นด้วยความจริงใจและแนบเนียน ทุกคนจะชอบท่าน เพราะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ชอบให้คนสรรเสริญ ไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลัง

กฎข้อที่ 7 จงหลีกเลี่ยงการโต้เถียง เพราะถึงแม้จะเถียงชนะเขา แต่ก็ทำให้เสียมิตรภาพ

กฎข้อที่ 8 จงแสดงความเคารพในความคิดเห็นของเขา อย่าบอกว่าเขาผิด

กฎข้อที่ 9 ถ้าเราผิด จงรับผิดทันที

กฎข้อที่ 10 จงเริ่มต้นด้วยการเป็นมิตร พูดจาไพเราะอ่อนหวาน ไม่นำเรื่องที่ขัดแย้งมากล่าวให้ขัดใจกัน

กฎข้อที่ 11 จงทำให้พูดยอมรับว่า “ใช่ๆ” โดยเร็ว ถ้าทำโดยตรงไม่ได้ ก็ค่อยๆทำทางอ้อมให้ยอมรับไปทีละขั้น

กฎข้อที่ 12 จงปล่อยให้เขาพูดคุย ระบายอย่างเต็มที่ อย่าพยายามหาเรื่องแย้ง หรือขัดคอ

กฎข้อที่ 13 จงทำให้เขารู้สึกว่า “ความคิด” นั้นเป็นของเขา แล้วเขาจะคล้อยตามเราโดยง่าย ทั้งๆที่เป็นความคิดของเรา

กฎข้อที่ 14 จงพยายามมองดูเรื่องต่างๆ ในแง่หรือสายตาของเขา

กฎข้อที่ 15 จงแสดงความซาบซึ้งในความคิดของเขา หรือแสดงความเห็นใจในความต้องการของเขา

กฎข้อที่ 16 จงพูดในสิ่งที่เขาภูมิใจ หรือเป็นจุดเด่นของเขาด้วยการกล่าวถึงความชาญฉลาด ความเชี่ยวชาญ เมตตาธรรม น้ำใจนักกีฬา อย่ากล่าวถึงปมด้อยหรือสิ่งที่เขาไม่พูดถึง

กฎข้อที่ 17 จงเน้นความคิดเห็นของเขาเป็นเรื่องที่น่าฟัง กินใจ เห็นจริงจัง

กฎข้อที่ 18 จงพูดยั่วยุท้าทายให้เกิดการกระทำตาม โดยชี้ให้เขาเห็นว่าเขาจะไม่น้อยหน้าใครในอนาคต

ว่ากันว่า กฎ18ข้อนี้คนที่เป็นมหาเศรษฐีหรือคนที่ประสบความสำเร็จได้รู้จักวิธีการเหล่านี้ดีถึงดีมาก แล้วนำไปใช้ในการทำธุรกิจ เจรจาต่อรองค่ะ

หนังสือเล่มนี้มีจัดพิมพ์เป็นภาษาไทยด้วยนะคะ ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ

ด้วยรัก
ทีมงาน 2bfinancialplanner
#developing

Comments