สรุปสินค้าการเงินเพื่อลดหย่อนภาษีปี 2564

สรุปสินค้าการเงินเพื่อลดหย่อนภาษีปี 2564
1. ประกันชีวิต (ยาวเกิน10ปี) + ประกันสุขภาพ ลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาท (แต่ซื้อเกินได้ และ ตัวประกันสุขภาพเอง ใช้ลดหย่อนได้สูงสุด 25,000 บาท)
2. ประกันชีวิตแบบบำนาญ ลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 15% ของรายได้ และ 200,000 บาท (แต่ซื้อเกินได้)
3. กองทุนรวม RMF ลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของรายได้ และ ไม่เกิน 500,000 บาท (ห้ามซื้อเกิน)
4. กองทุนรวม SSF ลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของรายได้ และ ไม่เกิน 200,000 บาท (ห้ามซื้อเกิน)
อย่าลืมนะครับว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ กบข หรือ กองทุนสงเคราะห์ครู + กอช. + RMF + SSF + ประกันบำนาญ แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ด้วยนะครับ
ช่วงนี้เลยแนะนำให้รีบประเมินรายได้ถึงสิ้นปี และ วางแผนซื้อสินค้าการเงินเพื่อลดหย่อนภาษีกันให้เต็มสิทธิกันนะครับ
ไปวางแผนภาษีให้ลูกค้ากันครับ
ทีมงานอยากเป็นนักวางแผนการเงิน

Comments