สินค้าการเงินเพื่อลดหย่อนภาษี

February 12, 2020
Category: Uncategorized

เรารู้…แล้วลูกค้ารู้หรือยัง…

หากท่านใดต้องช่วยลูกค้ากรอกภาษีออนไลน์ โพสต์นี้จะช่วยให้อธิบายลูกค้าได้ง่ายขึ้นค่ะ

เทคนิคหนึ่งที่สามารถช่วยให้ลูกค้าตระหนักถึงการวางแผนการเงินได้คือ
#การตรวจสุขภาพทางการเงิน

ลูกค้ามักจะสอบถามว่าเขาควรมีเท่าไหร่ถึงจะสามารถลดหย่อนได้เต็มจำนวน

โพสต์นี้จึงเป็นการทำInfoGraphicสรุปแบบเข้าใจง่ายว่าลูกค้าสามารถซื้อสินค้าใดเพื่อลดหย่อนภาษีได้บ้าง

เช่น ถ้าต้องการออมเงิน ก็อาจจะเป็นแบบสะสมทรัพย์ หรือ ถ้าต้องการคุ้มครอง ก็อาจจะเป็นแบบตลอดชีพ ก็ได้ค่ะ
รวมไปถึงเดี๋ยวนี้ ประกันสุขภาพ สามารถหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดอีก 15,000 บาท แล้วด้วย

และบางคนก็อาจจะต้องการลดหย่อนเพิ่มจากประกัน 100,000 บาทแรก ก็ยังมีประกันแบบบำนาญ ที่สามารถเอาเบี้ยมาลดหย่อนภาษีได้อีก 15% ของรายได้ และ ไม่เกิน 200,000 บาท อีกด้วย

แต่เมื่อรวมกับทั้ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กับ กองทุนรวม RMF ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ค่ะ

Comments