อิสระการเงินเป็นเรื่องยาก แต่เป็นไปได้

February 12, 2020
Category: Uncategorized

หลักแก้จน 4 ประการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมอบไว้ ขอให้นำไปใช้ นำไปคิด และนำไปปฏิบัติเพื่อความเจริญในทรัพย์สินของเรา

หลัก 4 ประการประกอบไปด้วย

ข้อแรก จงขยันหาเงินอย่างไม่ย่อท้อและต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง จะได้มากหรือน้อยอย่าเกี่ยงงอน แต่หากมีโอกาสได้ทำงาน ได้หาเงิน จงทำเพื่อตนเองและเพื่อครอบครัว

ข้อสอง จงจัดการรายได้ให้พอใช้ และทำให้รายได้งอกเงยขึ้นใหม่จากการลงทุน

ข้อสาม จงคบหาแต่เพื่อนที่ดีเป็นกัลยาณมิตร ครูอาจารย์ที่สอนสั่งให้เราเกิดความรวยและมีฐานะที่สูงขึ้น อย่าได้ข้องแวะคบหาคนพาล เพื่อพากันหายนะ

ข้อสี่ คิดเดินทางสายกลาง ไม่ตระหนี่ถี่เหนียวจนเกินไป ไม่หรูหราเกินพอดี อยู่อย่างพอมีพอกิน พอเก็บ

หลักการของพระพุทธเจ้ายังคงปรับใช้ได้จนถึงปัจจุบัน คาถา 4 ข้อนี้เป็นจริงเสมอ

และนี่คือเรื่องเล่าเพียงเสี้ยวของหนังสือเล่มนี้ค่ะ

Comments