ุุ6 ปัจจัยเลือกทีใที่ปรึกษาการเงินคุณภาพ

February 12, 2020
Category: Uncategorized

“จะเลือกคนแบบไหนมาเป็นทีมของเรา”
“อยากได้ทีมที่พร้อมพัฒนาและเห็นเป้าหมายเดียวกัน”

#6ปัจจัยเลือกทีมที่ปรึกษาการเงินคุณภาพ

การคัดเลือกทีมที่จะทำให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

นักวางแผนการเงินมืออาชีพแนะนำว่าให้ตามหาทีมงานจาก “บุคลิกภาพ”และค่อยฝึกอบรมทาง “เทคนิค”

ด้วยเหตุว่าการสอนทีมงานให้มีใจบริการลูกค้าและมีจิตสาธารณะนั้นไม่สามารถสร้างได้ในพริบตา แต่หากต้องใช้เวลาสั่งสมด้วยอุปนิสัยของคนคนนั้นมานานหลายปี

นั่นหมายถึง หากพวกเขารู้จัก “บุคลิกภาพที่ดี” เขาจะทำในสิ่งที่ควรทำได้หรือไม่ควรทำได้ด้วยตนเอง

ไปตามหาพวกเขาด้วยคำถามเหล่านี้กันดีกว่าค่ะ

1. จุดแข็งของพวกเขาสามารถชดเชยจุดอ่อนคุณได้หรือไม่
2. พวกเขาสะดวกใจที่จะทำงานในตลาดเฉพาะของคุณหรือไม่
3. การแสดงออกของพวกเขามีความน่าเชื่อถือหรือเป็นมืออาชีพหรือไม่
4. พวกเขามีความสามารถในการบริหารจัดการหรือทำงานที่ต้องใช้ทักษะในการแก้ไขปัญหาหรือไม่
5. พวกเขามีความนับถือและความเชื่อใจในกันและกันหรือไม่
6. พวกเขายอมรับในวิสัยทัศน์และเป้าหมายของคุณหรือไม่

ทีมงานนักวางแผนการเงินในอนาคต จะต้องสามารถปฎิบัติงานแทนกันในฐานะทีมได้ โดยใช้ความสามารถของแต่ละคนอุดช่องโหว่ของกันและกัน

ลูกค้าจะชื่นชมเพียงใด ถ้าทีมงานทุกคนสามารถหาทางออกให้ลูกค้าได้โดยที่ไม่ต้องรอคำตอบจากหัวหน้าทีม

#TeamBuilding

Comments