เทคนิคการตั้งเป้าหมาย แบบคนสำเร็จ ต้องท้าทายและเป็นไปได้

“ความสำเร็จมีเงื่อนไขอยู่ 2 อย่างคือ
“ต้องท้าทาย” และ “เป็นไปได้”
บทสรุปคำแนะนำจากดร.บุญชัย โต๊ะสุวรรณวณิช
สุภาพบุรุษMDRT คนแรกของประเทศไทย
ผู้ซึ่งติดคุณวุฒิ MDRT มาถึง 28 ปี
ผ่านหนังสือ “The Power Of Dream”
ต้องรักในงานประกันชีวิตที่เราทำก่อน Passion
เมื่อรักในงานที่ทำก็ต้องมีวิสัยทัศน์กับงาน
มองเห็นความก้าวหน้า ตั้งเป้าหมายอย่างท้าทาย
นำเป้าหมายนั้นมาลำดับเป็นวิธีการทำงาน
ว่าฉันทำได้ มองเป้าหมายให้ชัดเจนและท้าทายเสมอ
1. ความสำเร็จฝันให้ใหญ่
2. ความสำเร็จเปี่ยมด้วยจินตนาการ
3. ความสำเร็จมีแรงผลักดัน
คือการทำสิ่งนั้นบ่อย ๆ
กลายเป็น “สันดาน”
สันดานไม่ใช่ศัพท์ที่ไม่ดี
แต่สันดานคือนิสัยอันถาวร
เมื่อมนุษย์หลาย ๆ คนมาอยู่ด้วยกัน
เราเรียกสิ่ง ๆ นี้ว่าองค์กร
ทุกองค์กรมีวัฒนธรรม
วัฒนธรรม MDRT คือ
1. เป็นไปได้ด้วยวินัย
2. เป็นไปได้ด้วยการวางแผน
3. เป็นไปได้ด้วยการโฟกัส
4. เป็นไปได้ด้วยทัศนคติ
ถ้าคุณมีทัศนคติกับการทำงาน
คุณจะเรียนรู้จากการที่ลูกค้าปฏิเสธ
เมื่อลูกค้าปฎิเสธ…
คุณจะได้ผลลัพธ์ 2 อย่าง
1. คนที่ซื้อ เขาให้เกียรติเป็นลูกค้าเรา
2. คนที่ไม่ซื้อ เป็นครูให้เรา
เพราะเราจะได้พัฒนาตนเอง
การมีทัศนคติเชิงบวก
เป็นคุณลักษณะสำคัญของตัวแทน
ที่จะสื่อสารกับลูกค้าว่า…
ประกันชีวิตคือเงินก้อนหนึ่ง
ที่จะถูกส่งให้กับใครคนใดคนหนึ่งในเวลาใดเวลาหนึ่ง
เพราะมนุษย์จะมีพัฒนาการเป็นไปในแบบที่ตนคิดเท่านั้น

Comments