เป็นมากกว่าประกัน

ร้อยเรียงบรรยากาศการเปิดงานวันแรกของ
MDRT Global Comference Sydney 2019

ในหัวข้อ Upgrading from MDRT COT and TOT
โดยคุณ Mark J. Hanna, ChFC, CLU
สมาชิก MDRT 31 ครั้ง COT 3 ครั้งและ TOT 20 ครั้ง
และเขายังดำรงตำแหน่งประธาน MDRT ปี 2017 ด้วย

คุณ Mark กล่าว ตอนหนึ่งได้น่าสนใจมากว่า...

นักวางแผนการเงิน ต้องทำให้ลูกค้าเห็นภาพรวมของการประกันชีวิต
ว่าเป็นมากกว่าประกัน

ประกันชีวิตเป็นสินค้าที่ทำให้คุณบริหารเงินได้เอง

ประกันชีวิตเป็นสินค้าที่ทำให้คุณสามารถถึงเป้าหมายต่างๆ

ประกันชีวิตทำให้คุณลดความกังวลใจในชีวิต

ประกันชีวิตเติมเต็มชีวิตคุณด้วยคุณค่าและมูลค่า…

สำหรับคุณ…
อะไรที่ประกันเป็นมากกว่าประกัน

ตอบตัวเองและลูกค้าได้ครอบคลุมเพียงใด

ด้วยรัก
ทีมงาน 2bfinancialplanner

Comments