“เพาะภูมิการเงิน”

February 12, 2020
Category: Uncategorized

“เพาะภูมิการเงิน” หนังสือที่บอกเล่าประสบการณ์ของผู้หญิงและผู้ชายถึง 30 ชีวิต

ที่มีทั้งข้อสงสัยเรื่องการลงทุน การออม หรือลงมือปฎิบัติแล้วก็ประสบความสำเร็จบ้าง ผิดหวังบ้าง มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันใน “เพาะภูมิการเงิน”

Comments