เราคือภาพสะท้อน

ภาพสะท้อนของคนรอบข้าง
ที่ส่งผลกระทบกับเราในเชิงบวก
ทำให้เรากลายเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น
คนที่ประสบความสำเร็จจะชอบแข่งขันกับตัวเอง
และชื่นชมกับชัยชนะแม้เป็นชัยชนะเพียงเล็กๆน้อยๆ
ชัยชนะเล็กน้อยบางทีก็เป็นเรื่องการออกกำลังกาย
การตื่นเช้า การทำเป้าหมายแต่ละวันให้สำเร็จดังที่ตั้งใจ
หากทวีด้วยพลังจากคนรอบข้างซึ่งมีกิจกรรมเช่นเดียวกัน
จะยิ่งเพิ่มขีดความสามารถให้เราฮึกเหิม
เพิ่มความมั่นใจให้ตนเอง
อยากเป็นแบบใคร
ให้ไปทิ้งตัวในสนามนั้น
ทัศนคติเป็นเรื่องคุณค่า
การลงมือทำอย่างสม่ำเสมอเป็นเรื่องของวินัย

Comments