เรื่องราวการเปลี่ยนแปลง A NeW Reality 2020

ทีมงานได้มีโอกาสอ่านหนังสือGAMA International Journal เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2019

Jeff Gola และ Mark Rooney, AXA Advisors LLC.
ได้กล่าวถึงเรื่องราวการเปลี่ยนแปลง A NeW Reality 2020
หรือ สภาพความเป็นจริงใหม่ในปี 2020

แน่นอนว่าเกิดขึ้นทั่วโลก
และเห็นได้ชัดมากขึ้นในประเทศไทย

ทีมงานจึงขอนำมาสรุปเป็น 5 ประเด็นดังนี้

1. เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนวิธีที่เราทำธุรกิจ
และกระบวนการใช้เทคในโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ จำนวนมาก
กำลังเกิดขึ้น #เราจำเป็นต้องรับมือกับมัน

2. จงใช้ระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
ที่ทันสมัย ทีมงานยกตัวอย่างในประเทศไทยเช่น Line OA หรือ Email Marketing

3. Fintech และ insurtech ทำให้ธุรกิจง่ายกับลูกค้ามากขึ้น เพราะมีปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานเป็นที่ปรึกษาหุ่นยนต์
( Robo-advisors)

4. เทคโนโลยีที่ช่วยที่ปรึกษาการเงินทำการวิเคราะห์ช่วงต่าง ๆชีวิต (Gap Analyses)
เครื่องมือนี้ช่วยวางแผนแต่ละช่วงชีวิตของลูกค้า
ที่ต้องการคำปรึกษาทางการเงิน

ไม่เพียงแค่เรื่องเกษียณอายุ แต่รวมถึงชีวิตสมรส
ทุนการศึกษาบุตร การเปลี่ยนงาน การซื้อบ้าน การแต่งงาน การดูแลญาติที่สูงอายุ งานศพ และอื่น ๆ

“ที่ปรึกษาการเงินจะได้วางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมาย
และติดตามความก้าวหน้าเมื่อช่วงนั้น ๆ ใกล้เข้ามา”

5. อย่าลืมจับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจโดยติดตามการสัมมนาผ่านเว็บ (Webinar)

——
——

ทิศทางการปรับตัวสำหรับตัวแทนประกันและที่ปรึกษาการเงินยุคใหม่

“อย่าละเลยเรียนรู้งานอนาคต
เจาะกลุ่มตลาดที่เชี่ยวชาญ
สินค้าที่ชื่นชอบ
Platformที่ใช่”

“ตราบใดที่เราคิดก้าวหน้า
และคาดถึงการเปลี่ยนแปลง
ผมคิดว่าเรายังสามารถรุ่งเรืองได้”

ด้วยรัก
ทีมงานอยากเป็นนักวางแผนการเงิน

อ้างอิง:
หนังสือGAMA International Journal เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2019 หน้า 26-29

Comments