เอกสารสำคัญเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันระหว่างเดินทางต่างประเทศ

เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว…

เพื่อนสนิทโทรมาสอบถามว่าถ้าเจ็บป่วยต่างประเทศ
ต้องทำอะไรบ้าง
รบกวนปรึกษาในฐานะfinancial Planner หน่อย

ทีมงานเลยจัดทำContentเกี่ยวกับเหตุไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างเดินทางต่างประเทศให้ทุกท่านได้เก็บไว้เป็นความรู้
เพื่อทุกท่านจะได้นำไปแนะนำ ดูแลลูกค้าต่อได้

ยิ่งช่วงสิ้นปี ใครๆก็ท่องเที่ยวต่างประเทศ
ลูกค้าอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากท่านในเหตุฉุกเฉินก็ได้นะคะ

ด้วยรัก
อยากเป็นนักวางแผนการเงิน

ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก (OPD) หรือ ผู้ป่วยใน (IPD)
รายงานการเจ็บป่วยจากแพทย์หรือแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมประกันภัยเดินทางต่างประเทศส่วนที่แพทย์ได้กรอกข้อความในส่วนของใบรังรองแพทย์ที่แพทย์ได้กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย
สำเนาหน้าสมุดบัญชี (กรณีให้โอนเงิน)
เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอ

การพลาดการต่อเที่ยวบิน
หนังสือยืนยันการพลาดต่อเที่ยวบินและระบุสาเหตุของการพลาดการต่อเที่ยวบิน
สำเนาตั๋วเครื่องบินและ Boarding Pass
สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย
สำเนาหน้าสมุดบัญชี (กรณีให้โอนเงิน)
เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอ

การล่าช้าของเที่ยวบิน
สำเนาตั๋วเครื่องบินและ Boarding Pass
จดหมายแจ้งจากผู้ที่มีอำนาจรับผิดชอบต่อการเดินทางเที่ยวนั้นถึงการล่าช้า
สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย
สำเนาหน้าสมุดบัญชี (กรณีให้โอนเงิน)
เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอ

การล่าช้าของเที่ยวบิน
สำเนาตั๋วเครื่องบินและ Boarding Pass
จดหมายแจ้งจากผู้ที่มีอำนาจรับผิดชอบต่อการเดินทางเที่ยวนั้นถึงการล่าช้า
สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย
สำเนาหน้าสมุดบัญชี (กรณีให้โอนเงิน)
เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอ
ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง
หนังสือยืนยันความสูญเสียหรือความเสียหาย (Property Imegularity Report)
ใบแจ้งความหรือบันทึกประจำวัน
ภาพถ่ายความเสียหาย
รายละเอียดของทรัพย์สินที่สูญเสียหรือเสียหาย
เอกสารที่ยืนยันการจ่ายเงินค่าตั๋วเครื่องบินหรือโรงแรมที่พัก
สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย
สำเนาหน้าสมุดบัญชี (กรณีให้โอนเงิน)
เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอ

Comments