แนวคิดการนำเสนอสินค้าประกัน

ให้คนหนุ่มสาวเมื่อเริ่มทำงาน
1. เพื่อเป็นการรักษาคุณค่าทางเศรษฐกิจ
หากเกิดสิ่งไม่คาดฝัน จากไปอย่างกระทันหัน
คุณค่าทางเศรษฐกิจที่ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ ลงทุนสร้างมาก็จะกลายเป็น “ศูนย์” และยังติดลบค่าใช้จ่ายครั้งสุดท้าย เป็นค่ารักษาพยาบาล และภาระต่างๆ
ควรวางแผนประกันสำหรับครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังอย่งน้อย 3-5 ปื ของรายได้ปัจจุบัน
2. เพื่อเป็นงบฉุกเฉินจากสาหตุของการเจ็บป่วย
หากเจ็บป่วยเป็นเหตุให้ต้องหยุดงานเป็นระยะเวลานาน
ก็จะมีค่าชดเชยรายได้และค่ารักษาพยาบาลเพื่อไม่เป็นภาระของครอบครัว
3. เพื่อเป็นช่องทางการเก็บออมที่แน่นอนสำหรับแผนเกษียณ
เพราะเป็นยอดการันตี
การออมผ่านกรมธรรม์ สามารถกำหนดเป้าหมายที่แน่นอนได้ รู้ตั้งแต่วันนี้ทั้งต้นทางและปลายทางว่าจะมีเงินเท่าไร
การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตเปรียบเสมือน
“การซื้อเงินสดด้วยเงินผ่อน”
4.เพื่อเป็นการทดแทนต่อบุพการี
เป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดชิ้นสุดท้าย หรือ
“หลักทรัพย์เงินสด” ที่ชื่อว่า “กรมธรรม์ประกันชีวิต”
มอบให้เป็นการทดแทนบุพการี
ด้วยรัก
ทีมงานอยากเป็นนักวางแผนการเงิน

Comments