แนวโน้มธุรกิจในอนาคต

February 12, 2020
Category: Uncategorized

 

แนวโน้มธุรกิจประกันชีวิตในอนาคต

ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศ

1. เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากในธุรกิจ
2. เปิดเสรีทางการเงินเต็มรุปแบบ
3. ลักษณะงานตัวแทนเปลี่ยนเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
4. จำนวนตัวแทนลดน้อยลง
5. ต้องเปิดเผยค่ากำเหน็จให้ลูกค้าทราบ
6. การควบรวมกิจการของสถาบันการเงินมากขึ้น

แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย

1. การแข่งขันเพื่อบริหารเงินออมของประชาชนระหว่างสถาบันมีมากขึ้น
2. ประะชาชนให้ความสนใจการวางแผนการเกษียณอายุมากขึ้น
3. ไลฟ์สไตล์คนไทยจะลอกเลียนตะวันตกมากขึ้น
4. คนรุ่นใหม่มีการศึกษามากขึ้น หาข้อมูลมากขึ้น
5. มีแบบประกัน “ยูนิตลิ้งค์” ทุกบริษัท
6. มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันชีวิต
7. มีการตั้งสถาบันประกันเงินฝาก
8. มีการออกภาษีกฎหมายมรดก

Comments