ไทยประกันชีวิตเปิดตัวต้อนรับปีใหม่ได้อย่างน่าสนใจ รุกลูกค้า High Net Worth

ไทยประกันชีวิตเปิดตัวต้อนรับปีใหม่ได้อย่างน่าสนใจ
รุกลูกค้า High Net Worth
เสิร์ฟ 2 กรมธรรม์ใหม่ช่วยวางแผนการเงิน
.
.
ภายใต้แนวคิด Customer Centric เน้นกลุ่มลูกค้าที่มีความมั่งคั่ง หรือ High Net Worth ด้วยสินค้าใหม่
“ไทยไลฟ์ เลกาชี ฟิต 99” จับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการวางแผนบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความ
มั่งคั่งให้กับครอบครัว และแบบประกันสะสมทรัพย์ ‘ธนทวี1 10/5’ และ ‘รนทวี1 15/6’ ชูผลตอบแทน
และความคุ้มครองเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี พร้อมลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท
.
.
ปีนี้ไทยประกันมุ่งพัฒนาตัวแทน
สู่การเป็นผู้วางแผนดูแลชีวิตและการเงิน หรือ Life Partner และ Financial Partner ให้กับผู้เอาประกัน
.
.
ด้วยสินค้าอย่างครบรอบด้าน
โดยแบ่งกลุ่มสินค้าออกเป็น 5 กลุ่มประกอบด้วย

(1) Money Fit แบบประกันประเภทออมทรัพย์ สำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินให้ได้ผลตอบแทนที่แน่นอน

(2) Investment Fit ประกันควบการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า ทั้ง Universal Life และ Unit Linked

(3) Legacy Fit แบบประกันที่สร้างกองทุนมรดก หรือวางแผนภาษีมรดกสำหรับลูกค้า High Net Worth หรือลูกค้าที่มีความมั่งคั่

(4) Lift Fit แบบประกันสำหรับลูกค้าที่ดูแลสุขภาพดี เบี้ยประกันชีวิตจะถูกปรับเปลี่ยนตามพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพของลูกค้า

(5) Health Fit สัญญาเพิ่มเดิม เพื่อสร้างหลักประกัน สุขภาพ ทั้งอุบัติเหตุ สุขภาพ และโรคร้ายแรง
.
.
ในปีนี้ทุกบริษัทต่างมุ่งหาลูกค้าเฉพาะ โดยเน้นไปที่
กลุ่มลูกค้าที่มีความมั่งคั่ง หรือ High Net Worth ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจไม่มากนั
.
.
.
.
ภายใต้แนวคิดว่า ลูกค้ากำลังมองหาการออมเงินและการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนคุ้มค่า ความเสี่ยงต่ำ ซึ่งแบบประกันออมทรัพย์ใหม่ทั้งสองแบบประกันเป็นทางเลือกสำหรับการวางแผนการเงิน ที่ผู้เอาประกันมั่นใจได้ว่ารับผลตอบแทนที่แน่นอนและคุ้มค่า เพราะเป็นประกันแบบคืนเงินให้ทุกปี ครบสัญญายังได้รับเงินก้อนพร้อมความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา อีกทั้งเบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทถือเป็นแบบประกันที่รองรับแผนทางการเงินและทุกแผนในอนาคตเป็นอย่างดี

บริษัทอื่นจะมีแผนเช่นไร ทีมงานจะทยอยนำมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะคะ

ด้วยรัก
เพจอยากเป็นนักวางแผนการเงิ
อ้างอิง Money Life January P.22

Comments