ไอเดียการนำเสนอสินค้าประกันชีวิตและการวางแผนการเงินแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

November 22, 2021
Category: Financial Planner

กลุ่มลูกค้าที่รู้สึกว่าตนเองไม่มีภาระใดๆ

กลุ่มคนโสด 

กลุ่ม LGBTQ

กลุ่ม SINK ( Single Income No Kid )

กลุ่ม DINK ( Double Income No Kid )

  • กรอบความคิดโต้แย้งหลักคือ เขารู้สึกว่าไม่มีภาระ ไม่ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตร 
  • ไอเดียการนำเสนอ :

การคุ้มครองทุพพลภาพ หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน

การวางแผนเกษียณ รับมือกับนวัตกรรม เทคโนโลยีการแพทย์ในอนาคต

การสาธารณกุศล มีความเป็นไปได้ที่จะวางแผนเพื่อส่งต่อทรัพย์สมบัติเพื่อการศึกษา การแพทย์ และสถานที่ทางศาสนา

เพื่อทดแทนคุณบิดามารดาหรือผู้มีอุปการะคุณ

 

กลุ่มคนมีครอบครัว

กลุ่มคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัว

กลุ่มพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

กลุ่มครอบครัวลูกวัยเรียน

  • กรอบความคิดโต้แย้งหลักคือ เขารู้สึกว่าเขายังทำงานได้ และยังมีสินทรัพย์อื่นๆในกรณีล้มป่วยก็สามารถขายสินทรัพย์ได้
  • ไอเดียการนำเสนอ

เพื่อคุ้มครองรายได้ รายได้มาจากความสามารถของหัวหน้าครอบครัว แต่สามารถหมดลงได้ด้วยเหตุผล 4 ประการ คือ เจ็บป่วย อุบัติเหตุ พิการ จากไป

เพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตร ทุนการศึกษาต้องใช้เวลา 20 ปีกว่าบุตรจะเรียนจบ หาที่อยู่ของเงินที่ฝากไว้เพื่อทุนการศึกษาเพื่อให้ความมั่นใจว่าลูกเรียนจบแน่นอน

 

กลุ่มเจ้าของกิจการ

กลุ่มเจ้าของกิจการที่ห่วงความไม่แน่นอน

กลุ่มธุรกิจกงสีที่กังวลเรื่องการเกิดเหตุพี่น้องทะเลาะกัน

  • กรอบความคิดโต้แย้งหลักคือ ธุรกิจเดินหน้าด้วยระบบหากเป็นอะไรไปบริษัทก็ยังอยู่ได้
  • ไอเดียการนำเสนอ

เพื่อคุ้มครองและรักษาความมั่งคั่งทางธุรกิจ มีหลักทรัพย์หลายอย่างเช่น เครื่องจักร ที่ดิน ที่ยังจำนองไว้กับธนาคาร หากเกิดเหตุไม่คาดฝันก็จะทิ้งหนี้สินไว้ให้ครอบครัวต้องรับผิดชอบ

เพื่อคุ้มครองโอกาสและค่าความสามารถ หากผู้ประกอบการแจ้งว่าเขาไม่มีหนี้สินใดๆ ให้นำเสนอเป็นการสร้างคุณค่าของตัวเขาเองทิ้งเป็นมรดกให้คนรุ่นหลัง และยังรักษาความมั่งคั่งไว้ได้

เพื่อเป็นสวัสดิการยามฉุกเฉิน เจ้าของกิจการจะเป็นกลุ่มที่ไม่มีสวัสดิการจากหน่วงานใด การมีประกันชีวิตและสุขภาพคุ้มครองค่ารักษาโดยไม่ต้องกระทบเงินส่วนตัว

 

กลุ่มคนทำงานรับเงินเดือน

กลุ่มคนทำงานมีรายได้เข้ามาทุกเดือน และมีสวัสดิการของบริษัทคอยสนับสนุนอยู่

  • กรอบความคิดโต้แย้งหลักคือ ตราบใดที่ยังทำงานอยู่ บริษัทจ่ายสวัสดิการให้อย่างทั่วถึงและเงินออม สุขภาพ การลงทุน
  • ไอเดียการนำเสนอ

เพื่อวางแผนเกษียณในวันที่บริษัทไม่คุ้มครองหรือลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัท

เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลส่วนตัว เพราะประกันกลุ่มอาจไม่คุ้มครองเพียงพอ

เพื่อคุ้มครองโอกาสและค่าความสามารถ หากทุพพลภาพไม่สามารถทำงานได้อันเกิดจากอุบัติเหตุก็ยังมีเงินสำรองที่รอฟื้นตัวได้

 

Comments