10 บทสรุปไอเดียการขายประกันชีวิตหลังยุคCovid-19

10 บทสรุปไอเดียการขายประกันชีวิตหลังยุคCovid-19

ตอบทุกความกังวลใจของลูกค้า
ด้วยการวางแผนการเงินเพื่อเป้าหมายของลูกค้า

ความไม่แน่นอนในยุคโควิดที่อาจระบาดใหม่ได้

ไอเดียในโพสต์นี้
เพื่ออธิบายทุกท่านช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาและความกังวลใจ

ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือกับลูกค้า เพื่อป้องกันกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

เลือกสินค้าเพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการของภายใต้กับตลอดหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

ทีมงานอยากเป็นนักวางแผนการเงิน
ขอร่วมเป็นหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน และการวางแผนการเงินเพื่อรับมือกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น

#เราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน

ด้วยรัก
ทีมงานอยากเป็นนักวางแผนการเงิน

การมีอิสรภาพทางการเงินในขณะที่ยังมี สุขภาพที่แข็งแรงนั้น นับเป็นชีวิตที่ น่าปรารถนาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อรับรองว่าเขาจะมีความสุขในวัยเกษียณ

การเตรียมพร้อมเป็นสิ่งสำคั

เตรียมใจ ช่วงหลังเกษียณอายุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทางทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม ตลอดจนฐานะทางการเงิน

การเตรียมใจไว้ก่อนล่วงหน้าจะช่วยให้คุณสามารถปรับตัวและใช้ชีวิตได้ อย่างมีความสุขในวัยเกษียณ

เตรียมกาย ซึ่งการเตรียมสุขภาพตั้งแต่วัยหนุ่มสาว ลดการเป็นภาระให้ผู้อื่น และการมีสุขภาพจิตที่ดี

เตรียมแผนการใช้เวลา วางแผนบั้นปลายชีวิตว่าจะเกษียณเมื่อไหร่ รู้ช่วงเวลาต่าง ๆ ในชีวิตว่าจะจัดการอย่างไร

เตรียมแผนการใช้เงิน เพื่อคุณสามารถจัดการปัญหาการเงิน หรือการมีเงินเก็บไว้ใช้ยามเกษียณ

การวางแผนการลงทุนเพื่ออนาคตของลูก เป็นหนึ่งในการลงทุนที่ควรได้รับการวางแผนแต่เนิ่นๆ เพื่อเป็นหลักประกันในอนาคตว่าลูกจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดตามความสามารถที่พ่อแม่จะให้ได้

เราควรตั้งเป้าหมายการลงทุน เริ่มต้นโดยการตั้งงบประมาณเป้าหมายค่าใช้จ่าย ตามระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินตามช่วงวัยของลูก เพื่อลดความเสี่ยงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับแผนการลงทุนจากเหตุอันไม่คาดคิด เราอาจพิจารณาซื้อกรมธรรม์ประกันภัย เช่น ประกันอุบัติเหตุ หรือประกันสุขภาพให้ลูก หรือทำประกันเพื่อการศึกษา โดยมีทุนประกันเทียบเท่ากับจำนวนเงินที่เราวางแผนไว้สำหรับการศึกษาของลูก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกของเราจะได้รับการศึกษาตามที่เราวางแผนไว้ แม้เกิดเหตุที่ทำให้เราไม่สามารถส่งเสียค่าเล่าเรียนได้อีกต่อไป

การเลือกซื้อประกันชีวิตและสุขภาพเพื่อเป็นการการันตีว่าในอนาคตหากมีการเจ็บป่วย หรือมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ก็ไม่ต้องกังวลใจเรื่องค่ารักษาพยาบาล เพราะตั้งแต่มีโรค Covid-19 ทำให้คนหันมาสนใจรักษาสุขภาพและซื้อประกันมากขึ้น เราควรสำรวจค่ารักษาของโรงพยาบาลที่ต้องใช้ในยามฉุกเฉิน เปรียบเทียบแบบประกันสุขภาพ เพื่อเลือกแบบประกัน ที่ครอบคลุมครบ ตรวจสอบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่ตัวเองมีอยู่ หรือสวัสดิการจากที่ทำงาน ว่าครอบคลุมค่ารักษาในโรงพยาบาลหรือไม่ และประเมินเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับรายได้ ควรประเมินค่าเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับรายได้ว่าเราจะจ่ายไหวหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในอนาคต

รายได้ทดแทนถูกออกแบบมาให้คุ้มครองรายได้ ในช่วงที่เจ็บป่วย ไม่สามารถทำงานได้และต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยจะมีการ “จ่ายค่าชดเชยรายวัน (สินไหมทดแทน)” เงินชดเชยส่วนนี้ “ไม่ใช่เงินค่ารักษาพยาบาล” แต่เป็นเงินที่บริษัท ประกันจ่ายให้แทนรายได้เป็นรายวันตามจำนวนวันที่คุณต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งหากมีการทำประกันชดเชยรายได้ควบคู่กับประกันสุขภาพ ก็จะยิ่งช่วยลดภาระค่ารักษาพยาบาล และอุ่นใจได้มากกว่า เพราะยังมีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแม้จะยังเจ็บป่วยอยู่ก็ตาม

หากเราเป็นคนทำงานหารายได้หลักของบ้านที่ต้องดูแลครอบครัว ตอนนี้เรามีเพียงเงินฝาก 1 ล้าน อยู่ในธนาคาร ถ้าวันนี้เราจากไป สิ่งที่ครอบครัวจะได้รับก็มีเพียงเงินฝาก 1 ล้านในธนาคาร แต่ถ้าเรารู้จักการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “ประกันชีวิต”หรือแบบควบการลงทุนเข้ามาช่วย เราสามารถใช้เงินเพียงแค่ปีละ 2-3%* จากเงินก้อน 1 ล้าน สร้างเงินก้อนเพิ่มอีก 3 ล้านให้ครอบครัวได้ในวันที่เราจากไป เป็นการใช้เงินน้อยสร้างเงินก้อนใหญ่ หรือภาษาที่นักการเงินนิยมเรียกว่า “Leverage”
การทำประกันโรคร้ายควรทำไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะโรคร้ายแรง เป็นแล้วทำประกันไม่ได้ ประกันนั้นจะช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องค่ารักษาและป้องกันเรื่องไม่คาดฝันได้ทันท่วงที ดังนั้นอย่ารอจนสายเกินไป
การที่เรานำเอาทรัพย์สินที่มีอยู่ ซึ่งโดยทั่วไปจะหมายถึงเงินสดไปดำเนินการในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนกลับคืนมาในอนาคต โดยเราเชื่อว่าเงินสดหรือผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่จะได้รับกลับคืนมานั้น จะสามารถชดเชยระยะเวลา อัตราเงินเฟ้อ และความเสี่ยงต่างๆ อย่างกรณีโรคภัยที่เกิดขึ้นมาทำให้อัตราของเงินและการลงทุนที่จะต้องทำหยุดชะงักไป การลงทุนนี้เกิดขึ้นได้อย่างคุ้มค่า ทำให้เงินงอกเงยมากกว่าการฝากไว้ธนาคาร

การทำประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษีนั้น จะเห็นได้ว่า สิ่งที่จำเป็นที่สุดนั้นไม่ใช่เรื่องของการทำประกัน แต่มันเป็นการวางแผนการเงินให้ครบองค์รวมทุกด้าน มองให้ออกว่าความต้องการที่แท้จริงนั้นเราต้องการอะไร และใช้ประกันเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการช่วยเดินตามเป้าหมายอย่างเหมาะสม และสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

การปกป้องทรัพย์สิน Wealth Protection ที่ดีคู่มากับการหาเพิ่ม คือ การปกป้องทรัพย์สินเดิมที่เรามีอยู่ เช่น บ้าน หากบ้านเกิดเหตุร้าย ไฟไหม้ น้ำท่วม ขโมยขึ้นบ้าน การมีประกันก็สามารถทำให้เราได้รับค่าชดเชยบรรเทาจากเหตุไม่คาดฝันเหล่านั้นได้

การประกันคุ้มธุรกิจ คือการประกันบุคคลหลักของกิจการ ถือเป็นการวางแผนป้องกันไว้สำหรับการเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่ไม่คาดคิด เช่น เจ้าของกิจการเสียชีวิต กิจการถูกปิดจากเหตุโรคต่าง ๆ เช่น Covid-19 ทำให้กิจการหยุดชะงัก เมื่อทำประกันคุ้มครองธุรกิจไว้แล้ว ผลกระทบของเหตุการณ์เหล่านั้นจะไม่ส่งผลมายังการดำเนินกิจการให้หยุดชะงักหรือสูญเสียความต่อเนื่องในการเดินหน้าต่อไปตามปกติ จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากที่ทุกธุรกิจ ควรพิจารณาทำประกันคุ้มครองธุรกิจไว้เสมอ

Comments