10 เคล็ดลับการใช้ Facebook ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายสายประกัน

February 12, 2020
Category: Uncategorized

10 หนังสือการเงินส่วนบุคคลที่ห้องสมุดมารวยอยากแนะนำให้อ่าน…

หาก Animal Farm เป็นหนังสือการเมืองการปกครองที่น่าสนใจ
เรื่องการเงินก็ไม่ควรละเลยเช่นกัน…

วันนี้แอดมินขอเสนอ หนังสือการเงินส่วนบุคคลประเทืองปัญญา ที่แนะนำจากห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไท

ที่ใช้เกณฑ์เลือกจากขอบเขตของ “การเงินส่วนบุคคล” ได้แก่

การสร้างฐานะความมั่นคงทางการเงิน
การรู้จักใช้เงินอย่างฉลาด
การใช้เงินเพื่อที่อยู่อาศั
การสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยการทำประกันภัย
การลงทุนประเภทต่างๆ เลือกหลักทรัพย์ลงทุนและสถาบันที่จะลงทุนให้เหมาะสม
การวางแผนการเงินสำหรับอนาคตยามปลดเกษียณ

หยิบมาอ่านเพื่อจะได้มีโอกาสไปแบ่งปันลูกค้าต่อกันนะคะ

ด้วยรัก
2bfinancialplanner

Comments