10 โรคร้ายแรงที่ต้องนอนโรงพยาบาล

ตัวแทนประกันชีวิตที่นำเสนอผู้สูงอายุ
ต้องเน้นบริหารเงินและดูแลสุขภาพ
.
.
จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรไทย
ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอาย
และแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอายุขัยเฉลี่ย
.
.
โดยในปัจจุบันอยู่ที่ 75 ปี และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ
.
.

เพจอยากเป็นนักวางแผนการเงิ
จึงได้ทำ Infographic ที่พบเจอในผู้สูงอายุ
10 โรคร้ายแรงที่ผู้สูงอายุต้องนอนโรงพยาบาล
.

โดยอ้างอิงอัตราค่ารักษาพยาบาล
จากหนังสือการเงินการธนาคาร เดือนกันยายน 2019
.
.

เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนประกันสุขภาพในวัยเกษียณ
และปกป้องฐานะการเงินของกลุ่มเป้าหมายที่อาจได้รับผลกระทบจากการเจ็บป่วย
.
.

อย่าลืมใส่ใจรายละเอียดเพื่อลูกค้า
เกษียณแบบสำราญนะคะ

ด้วยรัก
อยากเป็นนักวางแผนการเงิน

Comments