10 Checklist การสร้างแบรนด์ตัวแทนประกันให้โดดเด่นแตกต่าง

10 Checklist การสร้างแบรนด์ตัวแทนประกันให้โดดเด่นแตกต่าง

มุ่งสู่เป้าหมายขยายฐานลูกค้าทั้งออฟไลน์และออนไลน์ในปี 2022

1. Branding สื่อสารแบรนด์ให้ชัดเจน

 • รู้จุดแข็งที่แตกต่างของตนเอง
 • รู้จักกลุ่มเป้าหมายและปัญหาของเขา
 • รู้สินค้าที่ต้องการขาย
 • รู้ความเชี่ยวชาญที่ถนัดเพื่อให้เกิดการสื่อสารประสิทธิภาพสูง

2. Mission พันธกิจของเรา

 • เขียนพันธกิจหรือวัตถุประสงค์ในการทำอาชีพของเรา เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบต่อความตั้งใจนี้ 

  ตัวอย่างพันธกิจ

  “ เราคือทีมงานตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินที่จะช่วยเพิ่มความมั่งคั่ง ลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายการออมเงินอย่างถูกต้อง”

3. Purpose ตั้งเป้าหมายเสมอ

 • ตั้งเป้าหมายทุกๆ 90 วัน
 • ตั้งเป้าหมายรายเดือน
 • ตั้งเป้าหมายรายสัปดาห์
 • ตั้งเป้าหมายรายวัน

*** ยิ่งคุณตั้งเป้าหมายสั้นและชัดเจนมากขึ้นเท่าไหร่ คุณยิ่งเข้าใกล้เป้าหมายใหญ่ของคุณมากขึ้นเท่านั้น***

4. Activity Report รายงานกิจกรรมทุกสัปดาห์

 • รายงานกิจกรรมและความสำเร็จของคุณกับทีมงาน
 • ลิสรายชื่อผู้มุ่งหวัง
 • ลิสรายชื่อการชักชวนคนให้เข้าสู่อาชีพ
 • ประชุมติดตามผลงานสม่ำเสมอทุกสัปดาห์
 • แบ่งปันความสำเร็จให้ทีมงานรับรู้ถึงวิธีการโดยทั่วกัน

5. Team Building สร้างทีมให้แข็งแรง

 • กระชับมิตรทีมงาน
 • พูดในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องงานบ้าง
 • แสดงความเห็นอกเห็นใจและเสนอแนวทางร่วมกัน
 • โฟกัสที่เป้าหมายของทีมเพื่อสำเร็จร่วมกัน

6. Effective Meeting การประชุมที่มีประสิทธิภาพ

 • การประชุมที่ดีต้องเริ่มและเลิกให้ตรงเวลา
 • ฝึกให้ทุกคนได้พูดและจดบันทึกการประชุม
 • เสนอแนวทางความก้าวหน้าของกลยุทธ์แต่ละคนเพื่อเป็นไอเดียซึ่งกันและกัน
 • กล่าวชื่นชมกันและกัน
 • หากจะตำหนิอย่าลืมเสนอแนวทางแก้ไขเชิงสร้างสรรค์ด้วย

7. To Do List Note จดบันทึกสิ่งที่ต้องทำเสมอ

 • สร้างนิสัยบันทึกกิจกรรมเสมอ
 • สรุปตารางงานทั้งขายและรีครูทผ่าน Planner หรือสมุดจดตนเอง
 • ใส่เป้าหมายรายเดือนไปสมุดจด เพื่อให้เห็นและอยากไปสู่เป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ
 • ทบทวนบันทึกตนเองว่ามีสิ่งใดทำได้ ทำไม่ได้ เพื่อปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

8. Invest Yourself ลงทุนเพื่อพัฒนาตนเอง

 • เรียนรู้อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับงานของเรา
 • เรียนรู้ธุรกิจของลูกค้า
 • เรียนรู้อนาคตที่จะเกิดขึ้น
 • เรียนรู้จากความต้องการของสังคมเพื่อขยายฐานผู้มุ่งหวัง

9. Invest Your Business ลงทุนกับธุรกิจของเรา

 • เข้าใจเทคโนโลยี
 • เข้าใจนวัตกรรม
 • เข้าใจการแพทย์
 • เข้าใจการนำไปใช้เพื่อสื่อสารกับลูกค้า
 • ต้องเป็นต้นแบบของการใช้เทคโนโลยีให้กับทีมงาน

10. Balance สร้างสมดุลในชีวิต

 • มีเวลามากขึ้น
 • มีสุขภาพที่ดีขึ้น
 • มีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีขึ้น
 • มีส่วนร่วมคืนกำไรสู่สังคมมากขึ้น

 

Comments