15 Top Sales Golden Rule

15 Top Sales Golden Rule
เคล็ดลับที่Top Sales ใช้เวลาทรงประสิทธิภาพในการหาลูกค้า

ทีมงานใช้เวลาแกะรอยเพื่อให้ทุกท่านได้เห็น
ถึงวิธีการทำงานของ Super Sales ทุกบริษัท
ที่พวกเขาไม่เคยเปิดเผยที่ไหน

Super Sales ที่สามารถขยายหน่วย ทีมงานได้เพราะพวกเขาทำงานกันอย่างเป็นระบบ ถ่ายทอดศาสตร์กันได้
ส่วนศิลป์ต้องใช้เวลาเจอลูกค้าเพื่อพัฒนาไปเรื่อยๆ

อยากรู้ว่าพวกเขากินอยู่กันอย่างไร
อ่านและแชร์กันได้เลยค่ะ

1. ก่อนนอนทุกคืนให้เขียนแผนงานที่จะทำในวันพรุ่งนี้ลงในสมุด

2. ให้กำหนดเวลาที่แน่นอนในการเริ่มทำงานและตรงเวลา

3. ก่อนเข้าพบให้ทบทวนว่าจะพูดอะไรและขายแบบไหนเพื่อเสริมความมั่นใจและดีต่อจิตใจ

4. พยายามทานอาหารกลางวันกับลูกค้าหรือศูนย์อิทธิพล

5. ต้องมีการนัดหมายอย่างน้อย 2 นัดหมายต่อวัน โดยนัดแรก 9-10นาฬิกาและช่วงบ่ายอีก 1 นัด

6. ควรมีการนัดหมายพบคนเพื่อขอรายชื่อ 1 นัด/วัน

7. งานบริการคืองานสำคัญที่ไม่เร่งด่วน เพราะจะทำให้ได้ลูกค้ารายใหม่

8. ต้องมีเวลาที่แน่นอนสำหรับการทบทวนงานในวันนี้ และวางแผนเพื่อวันรุ่งขึ้น

9. แผนการทำงานต้องใช้ให้ครบ 8 ชั่วโมงเต็ม

10. ต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการเตรียมการขาย

11. จดบันทึกทุกวันว่าวันนี้ทำอะไรไปแล้วบ้าง

12. ทุกวันต้องจัดเวลาไปเยี่ยมหรือพูดคุยกับลูกค้าเก่าอย่างน้อย 1 คน

13. ต้องอ่านหนังสือการขายและพัฒนาตนเองอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงต่อวันในเวลาที่แน่นอน

14. ระหว่างชั่วโมงของการทำงาน ทำเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับงานอย่าทำเรื่องอื่น

15. ให้ระลึกเสมอว่า “เวลา” มีต้นทุน จงใช้มันให้คุ้มค่า

ทุกคนมีเวลาเท่ากันแต่ใช้ไม่เท่ากัน

ด้วยรัก
ทีมงาน 2bfinancialplanner

Comments