” ไอเดียการวางแผนการเงิน
หมวดประกันให้หัวหน้าครอบครัว “
1. วางแผนการเงินเพื่อคุ้มครองภาระพันธะที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน
หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน อีกฝ่ายจะต้องรับผิดชอบภาระพันธะต่างๆ
เท่ากับเป็นการเสียโอกาสในการดำเนินชีวิตที่ดี
การทำ “ประกันชีวิต” เป็น “สัญญาแห่งความรัก’ให้กันและกัน
2. วางแผนการเงินเพื่อเป็นการคุ้มครองหลักทรัพย์
เพื่อคุ้มครองค่าความสามารถและปกป้องทรัพย์สินต่างๆ
ให้กลายเป็นกรรมสิทธิ์ที่มั่นคง มิเช่นนั้นจะเกิดปัญหาสภาพคล่องได้
3. เพื่อเป็นกองทุนฉุกเฉินสำหรับค่าใช้จ่ายล่วงหน้าอย่างน้อย 3-5 ปี สำหรับครอบครัว
การวางแผน”ประกันชีวิต” เพื่อเป็นการซื้อ “รายได้ล่วงหน้า” เอาไว้ประมาณ 3-5 ปี
กว่าเงินก้อนนี้จะหมด คนข้างหลังพอกลับตัวขยับขยาย
สามารถปรับสภาพรายรับรายจ่ายช่วยให้ดำเนินชีวิตต่อไปได้
4. เตรียมเงินเอาไว้เป็นค่าใช่จ่ายครั้งสุดท้าย สำหรับค่ารักษาพยาบาล วางแผนการศึกษาบุตร
ประกันช่วยในการเก็บออมและสะสมเอาไว้ใช้เป็นแบบฉุกเฉินระหว่างสัญญา
หรือสะสมเอาไว้เป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลาน ในระดับปริญญาโท
หรือสะสมไว้เป็นทุนสำรองในการประกอบอาชีพให้กับลูกหลานได้
ด้วยรัก
ทีมงานอยากเป็นนักวางแผนการเงิน

Comments