OUR PRODUCTS ARE READY FOR YOU

- CHECK IT OUT! -

BOOK


- AVAILABLE NOW -

คอนเทนต์สายประกันคือ

ทองคำ บนโลกออนไลน์


หนังสือการสร้างคอนเทนต์สายประกันคือทองคำบนโลกออนไลน์

หนังสือเล่มแรกที่คนประกันและนักวางแผนการเงินผู้สนใจสร้างคอนเทนต์บนโลกออนไลน์ต้องอ่าน!!!

- AVAILABLE NOW -

หุ่นยนต์ไม่ทำ มนุษย์ทำ


หนังสือที่รวบรวมรายละเอียดวิธีที่ทำให้ลูกค้ารัก บอกต่อ ซื้อซ้ำ

จากกรณีศึกษาทั่วโลกจำนวน 43 กรณีศึกษา 2 โบนัส แถมคลาสออนไลน์ Business Grooming for Sale&Service Team สำหรับทีมขายและทีมบริการเพื่อให้ลูกค้ารัก ประทับใจและน่าเชื่อถือ นำไปสู่กระบวนการขายแต่งตัวสำหรับทีมขายและทีมบริการ เหมาะกับนักวางแผนการเงินที่ต้องการขายลูกค้าเก่า รักษาฐานลูกค้า และลูกค้าบอกต่ออย่างมีคุณภาพ

DIGITAL SALE & CONTENT


- CLOSE -

BSB

BSB (Beyond Services Blueprint)


หลักสูตรสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์สายประกัน

หลักสูตรสัมนนาสด 2 วัน รวบรวมองค์ความรู้ สเต็ปการตลาดดิจิตัล

ทุกขั้นตอน ทั้งทาง Facebook และ Youtube การวางแผนกลยุทธ์การผลิตคอนเทนต์สายประกัน พร้อมทั้งติดตามประเมินผลโดยการทำ

BSB 21 Days Challenge 21 วัน

เพื่อให้ไม่ติดปัญหาเรื่องการสร้างContent สำหรับสร้างตัวตน อัพเดทความรู้โดยการจัด Meet&Greet Community ทุก 3 เดือน

- AVAILABLE NOW -

30 DAY CHALLENGE

หลักสูตร 30 Day Challenge


หลักสูตรที่จะช่วยให้ท่านวางคอนเทนต์ & Customer Journey ของลูกค้าได้เองต่อเนื่องตลอด 30 วัน เพื่อให้ท่านสามารถผลิตคอนเทนต์ได้โดยไม่ติดขัดอีกต่อไป

- CLOSE -

SSB

หลักสูตร Start Step Blueprint (SSB Actionable Class)


คลาสออนไลน์ ที่เน้นการวางแผนและสร้างคอนเทนต์สายประกัน

เน้นการวางกลยุทธ์ก่อนสร้างเพจ การตามหาความเชี่ยวชาญ ปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย

นำไปสู่การวางแผนนำเสนอสินค้าผ่านออนไลน์

- CLOSE -

TSB

หลักสูตร TSB (Tools for Sales Blueprint)

นำเสนอเป็นพรีเซนต์ได้ใน 7 วัน


หลักสูตรสัมมนาสด 2 วัน สำหรับการนำเสนอสินค้าอย่าง

Financial Planner

เน้นการทำงานอย่างนักวางแผนการเงิน สคริปการปิดลูกค้า

ติดตามประเมินผลโดยการทำ TSB 7 Days Challenges 7 วัน

Coaching ส่วนตัว 1 ครั้งเพื่อปรับการนำเสนอลูกค้าอย่างเฉพาะตัว และ Meet&Greetทุก 3 เดือน

ดำเนินการสอนโดย

อาจารย์อัครวุฒิ เลขะกุล และ อาจารย์สุรกิจ พิทักษ์ภากร

DIGITAL MARKETING SKILLS


- AVAILABLE NOW -

FACEBOOK FOR INSURANCE

หลักสูตรคลาสออนไลน์การทำโฆษณาบน facebook


แชร์วิธีการตั้งค่าโฆษณาตั้งแต่ 0 จนถึงรันโฆษณาจริง แชร์วิธีการคิด

การวางแผนการทำโฆษณาบน facebook ทำยังไงให้เป้าหมายของเรา

เป็น Niche market เฉพาะของตัวเอง พร้อมหนังสือคู่มือที่สามารถเปิดและทำตามไปพร้อมกัน

- AVAILABLE NOW -

INSURANCE WEBSITE BOOTCAMP

หลักสูตรสร้างเว็บไซต์ และการเสนอขายสินค้า สายประกัน


หลักสูตรแนว Workshop

สำหรับตัวแทนประกันหรือนักวางแผนการเงิน

ที่ต้องการหาลูกค้าจากออนไลน์ผ่านเว็ปไซต์ เรียนการวางแผน การทำการตลาด เพื่อให้ได้ลูกค้าคุณภาพ พร้อมขึ้นระบบเว็ปไซต์ได้ทันทีที่เรียนจบ

- AVAILABLE NOW -

FPD

หลักสูตร Financial Planner In Digital Era


ภาควิชาสุดท้ายที่หลักสูตรวางแผนการเงินไม่ได้สอน


หลักสูตรออนไลน์ที่รวบรวมแนวการทำงานเชิงปฎิบัติ

จากประสบการณ์การทำงานและประสบการณ์จริง

ในฐานะนักวางแผนการเงิน เพื่อเชื่อมต่อกระบวนการทำงานแบบ offline & online