3 คำถามที่บริษัทประกันต้องตอบให้ได้เพื่อความอยู่รอด

มีประเด็นที่น่าสนใจในหนังสือการเงินการธนาคาร
ฉบับเดือนกันยายน หัวข้อIntelligence

พชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบลูบิค กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า

3 คำถามที่บริษัทประกันต้องตอบให้ได้เพื่อความอยู่รอด

1. เข้าใจลูกค้ามากพอหรือยัง

ลองดูว่าเราสามารถนำข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่มาวิเคราะห์
ทำความเข้าใจ และต่อยอดไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับลูกค้า
แต่ละคนได้หรือไม่ (Personalized Products)

2. สินค้าและบริการที่มีอยู่ตอบโจทย์ลูกค้ามากเพียงใด

การมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้าที่หลากหลายจึงเป็นเรื่องสำคัญ
เช่น การเสนอประกันสำหรับธุรกิจ E-commerce
ในยุคที่ภัยไซเบอร์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หากเกิดเหตุไม่คาดคิด
เช่น การถูกแฮกข้อมูลน่าจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจไม่น้อย

3. ช่องทางการให้บริการครอบคลุมหรือไม่

ธุรกิจประกันภัยควรเพิ่มการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการแบบออนไลน์ให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียต่าง ๆ

อีกวิธีที่น่าสนใจในการเข้าถึงลูกค้าให้ง่ายขึ้นคือ
Embedded Insurance ซึ่งเป็นการฝังบริการประกันภัยลงไปในแพลตฟอร์มการขายสินค้าและบริการของพันธมิตร

เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น

ตัวอย่างเช่น Lemonade
สตาร์ตอัพประกันภัยที่จับมือกับแพลตฟอร์มชื้อขายอพาร์ตเมนต์ให้เพิ่มกรมธรรม์ของบริษัทเข้าไปในตัวเลือกการซื้อประกันภัยระหว่างที่ลูกค้ากำลังเลือกอพาร์ตเมนต์

ครบตอบครบ 3 ข้อแล้ว…
สิ่งที่ต้องทำต่อคือ

1.การสร้างคนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้องค์กร
ทั้งในด้านทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็น (Skill set) และMindset

2.การลงทุนในเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

3.การขยาย Ecosystem
บริษัทประกันภัยจะต้องเปิดกว้างยิ่งขึ้นในการหาพันธมิตรใหม่ๆ

4.การต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อขยายธุรกิจ

ทั้งหมดนี้เป็นแนวทางเบื้องตันสำหรับธุรกิจประกันภัย
สู่การปรับตัวปรับแนวทางเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตใหม่ๆ
และพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นแบบเหนือความคาดหมาย

เปลี่ยนก่อนที่จะถูกเปลี่ยน

ด้วยรัก
ทีมงานอยากเป็นนักวางแผนการเงิน

อ้างอิง
INTELLIGENCE การเงินการธนาคาร หน้า 032-033
เดือน กันยายน 2020

Comments