3 แนวโน้มธุรกิจประกันภัย

3 แนวโน้มธุรกิจประกันภัย
1. จะได้เห็นช่องทางจำหน่ายประกันที่ครบครัน
ในอนาคตบริการประกันภัยเน้น Internet of Thing (IoT) มากขึ้น เก็บข้อมูลจากทุกอย่างที่ใช้ในชีวิตประจำวันจากGadgetอัจฉริยะที่มีเซ็นเซอร์ เพื่อมาวิเคราะห์การจัดจำหน่ายประกันที่ใช่ และเหมาะสมกับชีวิตประจำวัน พร้อมกับเสนอขายได้อย่างทันท่วงที
2. โปรดักซ์ประกันภัยจะเจาะลึกมากขึ้น
บริษัทประกันจะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายเฉพาะเจาะจง สามารถใช้ข้อมูลทางสุขภาพจะเจาะลึกมากขึ้นและ
มีข้อมูลสุขภาพทางพันธุกรรมของผู้คนด้วย
3. เทคโนโลยี AI จะมีบทบาทในธุรกิจประกันภัยมากขึ้น
เทคโนโลยี AI จะถูกใช้มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะขั้นตอนการนำข้อมูล (Database) มาวิเคราะห์ประกันภัยให้ง่ายขึ้น มาช่วยวิเคราะห์ตลาด ราคาเบี้ย และประกันให้กับลูกค้า เอาเป็นว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่มนุษย์ต้องทำงานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์มากขึ้น กลายเป็นทีมงานใหม่ที่เกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำงาน

 

 

อ้างอิงบทความ Insurance 2030 – The impact of AI on the future of insurance

Comments