30day Thank you

ลงทะเบียนเรียบร้อย

อย่าลืมแจ้ง Email ให้แอดมินทางไลน์ 2bfinancial นะคะ
แล้วพบกันในคลาสออนไลน์นะคะ

ในกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อแอดมินได้ทางไลน์ @2bfinancialplanner ค่ะ ขอบคุณค่ะ