4 มาตรวัดสำหรับที่ปรึกษาการเงิน

4 มาตรวัดสำหรับที่ปรึกษาการเงิน

North Star ได้พูดถึงความสามารถในการวัดผลในการทำงานว่า…

“หากคุณวัดมันได้ คุณก็บริหารมันได้”

มาตรวัดสำคัญที่ใช้ในการวัดผลตัวแทนหรือความสามารถในการทำงานมี 4 มาตรวัดคือ

1. การสร้างทีม : พวกเขาจะตั้งเป้าหมายแต่ละปีและวัดผลทุกเดือน

2. อัตราการคงอยู่ : North Star ตั้งความคาดหวังว่าตลอด 4 ปีนี้ จะมีอัตราการคงอยู่ของทีมงานที่ 50%

3. อัตราความยั่งยืนของกรมธรรม์ : กรมธรรม์นั้นยังอยู่กับเราหรือไม่หลังจากที่มีอายุเกิน 39เดือนไปแล้ว North Satr กล่าวว่า ทุกๆ 1%ที่เพิ่มขึ้นของอัตราความยั่งยืนนั่นหมายถึง กำไรเพิ่มขึ้น 5% ของกำไรสุทธิผู้ถือหุ้นหรือเงินปันผลของผู้ถือกรมธรรม์เลยนะคะ

4. ยอดขาย การมียอดขายเท่ากับการไปหาลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ถ้าเราสินค้าหลากหลายมากขึ้นก็ยิ่งเท่ากับว่าเราสามารถทำให้ลูกค้าถึงเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์…

และเรารู้คำตอบนั้น…

สนใจลงทะบียนเรียน TSB คลาสที่จะใช้ในการสร้างทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

ในแบบลงมือทำได้จริง ทำให้อัตราการคงอยู่ 100%

ทั่วโลกเปลี่ยนแล้ว…
ท่านเปลี่ยนหรือยัง

ด้วยรัก
ทีมงาน 2bfinancialplanner

Comments