30 เหตุผลที่นักวางแผนการเงินต้องออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์

?30 เหตุผลที่นักวางแผนการเงินต้องออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์
.
?หลายท่านเข้าใจผิดว่า
การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์
คือการนำโปสเตอร์บริษัทมาโพ
และยิงโฆษณา

วันนี้ทีมงานจึงขอนำข้อมูลของเทรนดิจิตัลและ
เหตุผลที่ควรผลิตContent คุณภาพผ่านโลกออนไลน์มาฝากกันค่ะ

1. พฤติกรรมการบริโภคข่าวสารลูกค้าเริ่มต้นจากระบบ Search Engine

2. ประเทศไทย มีประชากร 69.24 ล้านคน สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดย 55 ล้านคน เป็นกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นประจำ

3. ประชากรไทย 51 ล้านคน ใช้งาน Social Media เป็นประจำ
49 ล้านคน ใช้ Social Media ผ่านโทรศัพท์มือถือ

4. ประชากรไทยใช้อินเตอร์เนท 9 ชั่วโมง 11 นาทีต่อวัน

5. VDO Content มาแรง เพราะ 92% ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต รับชม Video StreamingหรือVideo On Demand 3 ชั่วโมง 44 นาทีต่อวัน

6. บริษัทประกันเริ่มนำเอา “InsurTech” หรือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำธุรกิจประกันภัย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

7. กลุ่มลูกค้ามีพฤติกรรมการค้นหาประกันภัยจาก Search Engine มากขึ้น

8. นักวางแผนการเงินมีมาก มีความจำเป็นต้องสร้างฐานลูกค้าจากตลาดเฉพาะ

9. มีความต้องการนักวางแผนการเงินที่เชี่ยวชาญเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะทางมากขึ้น

10. ระบบออนไลน์ตามหาลูกค้านอกตลาดธรรมชาติที่ต้องการให้เราแก้ปัญหาอยู่ได้

11. ออนไลน์ทำงานแทนคุณ 24 ชั่วโมง/ 7 วัน

12. ลูกค้าไม่ชอบการถูกขาย ในขณะเดียวกัน ชอบอ่านข้อมูลที่นักวางแผนการเงินให้ผ่านสื่อออนไลน์

13. การทำโฆษณาผ่านSocial Media มีราคาสูงขึ้น จึงมีความจำเป็นที่เราต้องผลิตContent เพื่อให้เกิดการสร้างฐานลูกค้าและเข้าถึงข้อมูลโดยธรรมชาติมากขึ้น

14. เพจที่ไม่ผลิตContent จะไม่มีฐานแฟน ทำการตลาดระยะยาวลำบากขึ้น

15. นักวางแผนการเงินต้องเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนบทขายเป็นการให้ความรู้ที่มีคุณภาพ

16. การเข้ามาสู่ Digital Platformที่แระสบความสำเร็จจะต้องมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน

17. นักวางแผนการเงินกำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อ ต้องการเป็นที่รู้จักในกลุ่มนั้น (Awareness) ต้องการให้เกิดฐานข้อมูล สร้างฐานข้อมูลออนไลน์ (Lead generation)และต้องการการนำไปสู่ยอดขาย ( Conversion )

18. การสร้างตัวตนบนออนไลน์นำไปสู่การขายได้จริง แต่ต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเชิงลึกอย่างชัดเจน เพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำโฆษณา เช่น (อายุ, เพศ, ที่อยู่, การศึกษา, ความสนใจ) แต่สิ่งสำคัญคือความรู้สึกนึกคิดภายใน คือปัญหาที่เขาต้องเผชิญ จนกลายเป็นความเจ็บปวด

19. Contentที่ดีต้องสามารถตอบปัญหา ช่วยแก้ไขปัญหาและประหยัดเวลาลูกค้าในการหาข้อมูลเพิ่มเติม

20. รูปแบบการนำเสนอแบบรูปจะเหมาะกับกลุ่มคนที่ไม่ชอบอ่านตัวหนังสือเยอะๆ อาศัยความเร็วและเข้าใจง่าย

21. รูปแบบการนำเสนอแบบ VDO จะเหมาะสำหรับคนที่ชอบเรื่องของการฟัง การดู หรือ เปิดเพื่อให้บรรยากาศไม่ให้ห้องเงียบจนเกินไป เหมาะสำหรับคนที่ต้องการข้อมูลเยอะๆ มีเนื้อหาอ้างอิง มีแหล่งที่มาที่ไป ที่น่าเชื่อถือได้

22. การคิดกลยุทธ์การสร้างเพจสำหรับนักวางแผนการเงินคือ ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในแบรนด์(Trust), ตอบข้อโต้แย้งได้ ( Experience) และกระบวนการการปิดการขาย (Buy)

23. ลูกค้าไม่ได้เลือกสินค้าประกันออนไลน์ที่ถูกที่สุดเสมอไป แต่ต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภค เข้าใจการเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์และจัดรูปแบบให้เหมาะสมกับความจำเป็น

24. นักวางแผนการเงินยังคงต้องทำงานOffline เช่นเดิม แต่ต้องสร้างฐานแฟนผ่านออนไลน์ด้วย (มีความจำเป็นอย่างยิ่ง)

25. ถ้าจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์อย่าลืมให้ความสำคัญกับPersonal Branding

26. Contentที่ดีจะสร้างตัวตนที่ดีได้ นั่นหมายถึง การเล่าข้อดีของสินค้า สิ่งที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตลูกค้า และมีเป้าหมายปลายทางเดียว

27. เพื่อให้การสร้างตัวตนมีประสิทธิผล ให้ศึกษาเพิ่มเติมผ่านทางการประชุมMDRT ได้กล่าวถึงการทำการตลาดเฉพาะซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายทางตลาดการเงินทั่วโลก

28. หมดเวลากับการให้ข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพหรือข้อมูลที่แชร์คนอื่นมาเพราะFacebook จะทำให้ยอดการมองเห็นลดลงในกรณีที่กลุ่มเป้าหมายไม่สนใจข้อมูลที่แชร์มา

29. ไม่มีความจำเป็นต้องโพสต์บ่อยๆ ขอแค่Contentมีคุณภาพก็พอ

30. Content สายประกันเป็นContent ที่แตกต่างจากธุรกิจทั่วไป เพราะสินค้าไม่มีตัวตนและต้องอาศัยความน่าเชื่อถือเป็นหลัก

?หากท่านต้องการทราบวิธีการผลิต Content
ที่มีคุณภาพสายประกัน

เราแนะนำให้ท่านเรียนรู้ได้ผ่านคลาส SSB Online
คลาสที่จะทำให้ท่านสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์

ด้วยกลุ่มลูกค้าที่ชัด และนำเสนอข้อมูลที่ท่านถนัด
อย่างโดดเด่นและแตกต่าง

 

Comments