5 แนวโน้มธุรกิจประกันภัยที่จะเกิดขึ้นในปี 2030

5 แนวโน้มธุรกิจประกันภัยที่จะเกิดขึ้นในปี 2030
ทุกท่านก็ทราบดี…
ว่าโลกเปลี่ยนแปลงเร็วแค่ไห
เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทอย่างมาก
กับตัวแทนประกันชีวิต
อะไรที่ AI สามารถวิเคราะห์ได้
ลูกค้าก็จะสอบถามสิ่งนั้นโดยตรงกับบริษัทต้นสังกัด
หรือศึกษาข้อมูลเองxiu
วิธีที่ตัวแทนทุกท่านจะอยู่ได้อย่างยั่งยืน
คือท่านต้องออกมาให้ความรู้
ในสินค้าที่ซับซ้อน
สินค้าที่ต้องการความละเอียดในการอธิบาย
และการวางแผนจากผู้เชี่ยวชา
โพสต์นี้ อ้างอิงจาก McKinsey & Company Financial Sevices USA
ในบทความ “Insurance 2030 – The impact of AI on the future of insurance”

Internet of Thing (LoT)

จากนี้ไปท่านจะได้ยินคำนี้บ่่อยขึ้น
ลูกค้า บริษัท แม้แต่ตัวเราเอง จะเก็บข้อมูลทุกอย่างที่ใช้ในชีวิตประจำวันจากGadget

เช่น รองเท้า, นาฬิกา และอื่น ๆ เพื่อมาวิเคราะห์รูปแบบประกันที่เหมาะสม

พร้อมกับเสนอขายและส่งมอบบริการได้ในทันที

อนาคตปี 2030
ราคายังเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ลูกค้าส่วนใหญ่ตัดสินใจ
แต่สิ่งสำคัญกว่านั้น คือลูกค้าจะตามหาผู้เชี่ยวชาญในการให้คำอธิบาย
เพื่อทำการราคาไม่ใช่เรื่องหลักในการตัดสินใจซื้อลูกค้าจะมองหาการซื้อประกันที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการใช้ชีวิต

บริษัทจะมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมเข้ามาประกอบด้วย

รถยนต์รุ่นใหม่พัฒนาโดยใช้ระบบAI

ทำให้เพิ่มขีดความสามารถปลอดภัยมากขึ้น

เมื่อปลอดภัยสูงขึ้น การเคลมก็อาจจะลดลง

การเคลมก็จะง่ายและเร็วขึ้น
พร้อมกันนี้การเบิกเคลมก็จะง่ายและเร็วขึ้นด้วยระบบ Internet of Thing

ให้AI เข้ามาดูแลลูกค้ากรณีฉุกเฉินตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

AI จะมีบทบาทในธุรกิจประกันภัยมากขึ้น

AI จะถูกใช้ในการนำฐานข้อมูลมาวิเคราะห์ตลาด

AI จะกลายเป็นทีมงานใหม่และมีประสิทธิภาพในการทำงาน

สิ่งสำคัญกว่ายอดขายคือการเข้าใจสินค้าและประโยชน์ของลูกค้า

หากคุณขายตรงๆ คุณอาจได้ยอดขาย แต่คุณไม่ได้ธุรกิจ

และที่สำคัญในอนาคตอันใกล้ โลกออนไลน์จะลดอัตราการเข้าถึงของการขายตรงๆมากขึ้น

ณ วันนี้ คุณจึงต้องรีบออกมาสร้างตัวตน มาให้ประโยชน์ ให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย

อย่าลืมว่า ลูกค้ามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันและการลงทุนมากขึ้น

ถ้าคุณไม่ต่างจากAI ลูกค้าจะซื้อสินค้าโดยไม่ผ่านระบบตัวแทนอีกต่อไป…

คลาส BSB รุ่น 4
สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์สายประกัน
รุ่นสุดท้ายของปีเปิดแล้ว...
เรียน 2 วัน 19-20 ตุลาคมนี้

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ไลน์ @2bfinancialplanner

Comments