7 วิธีช่วยลูกค้าลดหนี้

เมื่อต้องทำหน้าที่แนะนำลูกค้า
ให้จัดการเรื่อง “หนี้”ทีมงานจึงหยิบยกประเด็นนี้
มาจากหนังสือ เงินทองต้องใส่ใจ

เพื่อแนะนำให้นักวางแผนการเงินเอา
7 วิธีช่วยลูกค้าลดหนี้กันไปอ่านดูเลยค่ะ

อย่างไรก็ตาม
สิ่งสำคัญที่สุดของการลดหนี้คือ
“การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว

มิเช่นนั้นคุณจะอยู่ในวังวนหนี้ตลอดกาล

ด้วยรัก
อยากเป็นนักวางแผนการเงิน

บันทึกรายรับรายจ่าย
ว่าแต่ละวันจ่ายอะไรไปบ้าง
อะไรควรตัด จะได้นำไปชำระหนี้ให้หมดเร็วขึ้น

เก็บก่อนจ่ายทีหลัง

แบ่งเงินส่วนหนึ่งของรายได้
เป้นฝากธนาคารไว้
เมื่อถึงเวลาค่อยถอนออกมาชำระหนี้

หาแหล่งเงินกู้ที่ดอกเบี้ยต่ำกว่า
มาชำระแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยสูง
จะช่วยให้ประหยัดมากขึ้น
ทำได้เหมือนบัตรเครดิตยกเว้นเป็นหนี้จากบัตร
เพราะบัตรเดบิตไม่มีวงเงิน
ไม่สามารถเป็นหนี้จากการค้างชำระได้

สินทรัพย์ที่ไม่จำเป็น
หรือสินทรัพย์ที่มีประโยชน์ใช้สอยไม่มาก
นำมาขายเพื่อใช้หนี้บางส่วนก่อน
อย่าเสียดายที่จะขาย
คุณยังมีโอกาสซื้อใหม่ได้เสมอ
เมื่อแสดงออกถึงความตั้งใจจริงที่จะชำระหนี้
หากมีควรจำเป็นต้องหยิบยืม
อย่าลืมให้ดอกเบี้ยด้วย
เพราะดีกว่าที่คุณจะต้องไปเสียดอกเบี้ยสูงๆ
ชำระเบี้ยสูงๆก่อน เช่น หนี้บัตรเครดิต
หากคุณชำระขั้นต่ำ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยจากยอดเงิน
ทั้งจำนวนในวันที่เริ่มทำรายการ ไม่ได้คิดจากยอดค้างชำระในกรณีที่คุณมีหนี้บัตรเครดิตหลายใบ เลือกชำหนี้ก่อนใหญ่ที่สุดก่อน

เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนให้น้อยลง

Comments