7 เหตุผลที่คนประกันต้องสร้างแบรนด์

7 เหตุผลที่คนประกันต้องสร้างแบรนด์

คุณอยากให้ลูกค้าซื้อ “คุณ” เท่านั้น หรือ “ใคร” ก็ได้

วันนี้มาอ่านเหตุผลที่คุณควรสร้างแบรนด์
เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในยุคดิจิตัลกันค่

1. ถ้าคุณสร้างแบรนด์…
คุณจะสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายและลักษณะลูกค้าในอุดมคติของคุณได้

2. ถ้าคุณสร้างแบรนด์…
คุณจะสามารถเขียนคำจำกัดความจุดยืนของแบรนด์เพื่อนำเสนอต่อลูกค้าที่ตรงจริตกับคุณได้

3. ถ้าคุณสร้างแบรนด์…
คุณจะพัฒนาอัตลักษณ์ของแบรนด์
ปฎิเสธไม่ได้ว่าคนจำแบรนด์ได้จากโลโก้หรือสีและข้อความของแบรนด์
อย่าลืมสร้างภาพจำนั้นให้ลูกค้า
เพราะลูกค้าจำใครได้ก่อนเขาจะนึกถึงคนนั้นก่อนเสมอ

4. ถ้าคุณสร้างแบรนด์…
แบรนด์จะกลายเป็นความเชื่อมโยง
แบรนด์ของคุณจะสื่อถึงความเป็นมืออาชีพต่อกลุ่มเป้าหมายนั้น
ถ้าคุณสร้างแบรนด์ให้เกิดภาพจำได้
คุณจะได้รับความไว้วางใจจากพวกเขา

5. ถ้าคุณสร้างแบรนด์…
แบรนด์ช่วยในการสร้างทีมได้
จากนี้ไปตัวแทนจะเป็นคนเลือกแบรนด์ที่ถูกจริตกับเขา
แบรนด์ที่ดีจะเล่าเรื่องของคุณแทนคุณได้

6. ถ้าคุณสร้างแบรนด์…
แบรนด์ช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของคุณ
ถ้าแบรนด์คุณชัดว่าแก้ปัญหาอะไรให้ลูกค้า
และพวกเขาได้รับการปฏิบัติจากแบรนด์ของคุณอย่างไร
พวกเขาพร้อมที่จะบอกต่อ และซื้อซ้ำทันที

7. ถ้าคุณสร้างแบรนด์…
แบรนด์จะเป็นตัวกำหนดContentให้คุณ
แบรนด์ประกันที่ดีเริ่มจากการส่งContentที่ดี
Contentที่สร้างสรรค์จะนำมาซึ่งลูกค้าและทีมงานคุณภาพแบรนด์คุณจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับคุณนำเสนออย่างไรให้โดดเด่นและแตกต่าง

ถ้าคุณยังไม่เข้าใจมันมากพอ
?“SSB Online Class”?
จะช่วยให้คุณดึงกลุ่มลูกค้าที่ใช่
ด้วยContentที่โดดเด่น เพื่อให้ลูกค้าเลือก
“คุณเท่านั้น”

สนใจอ่านรายละเอียดคลาสคลิก
https://www.facebook.com/573961149441500/posts/1395848263919447?sfns=mo

ด้วยรัก
ทีมงาน 2bfinancialplanner

#เพราะลูกค้าจะออกจากบ้านน้อยลงและตามหาใครบางคนบนโลกออนไลน์
#คุณมีตัวตนแล้วหรือยัง
#SSBOnlineClass

Comments