8 เหตุผลที่ตัวแทนประกันชีวิตไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพ

ไม่มีแรงบันดาลใจ…
มีแต่ใจเท่านั้นที่บันดาลแร

8 เหตุผลที่ตัวแทนประกันชีวิตไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพ

1. ไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าจะประสบความสำเร็จ

เมื่อไม่เชื่อมั่นก็จะมีความประหม่าตั้งแต่เริ่มต้น
เข้าพบลูกค้าก็จะสังเกตเห็นได้ง่ายตั้งแต่ต้น
ทำให้ลูกค้ามีการปฏิเสธการซื้ออยู่ในใจตั้งแต่ยังไม่เริ่มเปิดการขาย
เมื่อตัวแทนไม่มีความเชื่อมั่นว่าจะทำได้ก็เท่ากับว่าตัวแทนช่วยลูกค้าตัดสินใจไม่ซื้อตั้งแต่ต้นเท่านั้นเอง

2. ขาดทักษะในการเสนอสินค้า

ตัวแทนส่วนใหญ่ที่ล้มเหลวมักจะขาดทักษะในการนำเสนอขาดการเตรียมตัว อยู่ต่อหน้าลูกค้าก็ตะกุกตะกัก ไม่ไหลลื่น ทำให้ลูกค้าขาดความเชื่อมั่

3. ไม่ปิดการขาย

นักขายส่วนใหญ่ที่ล้มเหลว มักจะไม่ปิดการขาย
หลังจากอธิบายสินค้าจบแล้วตัวแทนมักจะฝากเรื่องไว้แล้วก็ลากลับไม่กล้าปิดการขาย
เพราะส่วนใหญ่มักจะเกรงใจลูกค้า หรือ
ไม่รู้ว่าจะพูดปิดการขายอย่างไรดี

4. ขาดการบริการที่ดี

ตัวแทนที่ไม่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มักจะมองข้ามความสำคัญของการบริการทั้งก่อนการขายหรือหลังการขาย

5. ขาดความกระตือรือร้น

เนื่องจากบางท่านอาจจะไม่เคยทำงานขายมาก่อน
ไม่ค่อยพบคนแปลกหน้า ชีวิตที่ผ่านมาเรียบง่ายไม่ต้องดิ้นรน เพราะฉะนั้นในช่วงออกตลาดใหม่ๆ ก็มักจะประหม่าไม่ค่อยกล้าพูด น้ำเสียงที่คุยจึงออกมาราบเรียบ ขาดไหวพริบ คิดไม่ออก การนำเสนออะไรก็เลยขาดรสชาติ จึงต้องพยายามฝึกฝนตนเองให้กระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา

6. ขาดไหวพริบในการขาย

ตัวแทนที่ปิดการขายไม่ได้ส่วนใหญ่เกิดจากการไม่มีไหวพริบในการนำเสนอ ไม่มีไหวพริบในการปิดการขาย ไม่มีไหวพริบในการเปิดใจ เพราะไม่รู้ว่าจะหยิบยกเรื่องใดมาเปิดใจหรือสนทนากับลูกค้าตั้งหน้า เพราะตั้งตาแต่จะเสนอขายสินค้าอย่างเดียว

7.ขาดความอดทน

ตัวแทนที่ล้มเหลวส่วนใหญ่เกิดจากขาดความอดทนเพราะต้องการความสำเร็จเร็วๆ พบลูกค้าเพียง 2-3 ราย ขายไม่ได้ก็คิดว่าตัวเองทำงานนี้ไม่ได้ ถ้ายังพบลูกค้าไม่ถึง 100 คน อย่างพึ่งตัดสินใจออกจากอาชีพนี้ ขอให้อดทนรอความสำเร็จ จงสัญญากับตัวเองว่าอย่าล้มเลิกอะไรง่ายๆ เพราะฉะนั้นจงอย่ายอมแพ้ จนกว่าเราประสบความสำเร็จ

8. ขาดเป้าหมาย

หากขาดเป้าหมายก็จะทำไปเรื่อยๆ ผ่านไปวันๆ ไม่รู้จะทำไปเพื่อใคร ไม่รู้ว่าจะทำไปทำไม
จึงต้องสร้างเป้าหมายที่ท้าทายและวัดผลได้ ท่านต้องค้นหาว่าท่านรักใคร หรืออยากทำงานเพื่อใคร โดยการตั้งเป้าหมายในชีวิตให้ชัดเจน

ถ้าเราไม่รู้จุดผิดพลาดของตัวเอง ก็เท่ากับว่าเรากำลังพบ “จุดจบของนักขาย” อย่างแท้จริง

จงทำทันทีแล้วจะพบกับความสำเร็จ

ด้วยรัก
อยากเป็นนักวางแผนการเงิน

Comments