Betterment

February 12, 2020
Category: Uncategorized

ลูกค้าลงทุนแบบอัตโนมัติ

โดยบริการหลักๆ ก็คือการช่วยจัดสรรสินทรัพย์ (asset allocation) และทำการซื้อขายให้โดยอัตโนมัติเพื่อให้พอร์ตการลงทุนเป็นไปตามที่จัดไว้

Betterment เน้นการทำการตลาดแบบ B2B ควบคู่กับ B2C และมีที่ปรึกษาทางการลงทุนซึ่งได้รับ CFP คอยให้บริการสำหรับลูกค้าที่มีเงินลงทุน

Robo-advisor เปิดประตูให้คนที่มีเงินแค่หลักพันเหรียญก็สามารถได้ “คำแนะนำด้านการลงทุน” จากผู้เชี่ยวชาญได้ จากที่ investment advisor แบบเดิมรับเฉพาะลูกค้าที่มีเงินหลักหลายๆ ล้านเหรียญ

Comments