ลงทะเบียน Content 2022 เรียบร้อย

ขั้นตอนสุดท้าย แจ้ง email ที่ใช้ลงทะเบียน ให้แอดมิน ทางไลน์
เพื่ออนุมัติ เข้าดูคลาสเรียนได้เลยค่ะ