Engagement ขององค์กรไม่แสวงกำไรบน Instagram

February 12, 2020
Category: Uncategorized

Engagement ขององค์กรไม่แสวงกำไรบน Instagram

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการโพสต์ คือ วันพุธ เวลา 14.00

ช่วงเวลาที่ดีอื่นๆ ได้แก่ วันจันทร์ เวลา 14.00-15.00, วันอังคาร 13.00-15.00 และ วันเสาร์ เวลา 13.00-14.00

ช่วงเวลา Safe Zone ที่เหมาะแก่การโพสต์ คือ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-16.00

ช่วงที่มีจำนวน Engagement น้อยที่สุด คือ วันอาทิตย์ และ ทุกวันในช่วงเวลา 23.00-5.00

Comments